Numer 122 – Czy młodzi na pewno nie czytają

Biuletyn EBIB nr 4/2011(122)

Beata Łaszewska-Radwańska, Grażyna Lewandowicz-Nosal – Felieton wstępny

Artykuły

Grażyna Lewandowicz-Nosal – Wypożyczane i czytane — książki w bibliotekach publicznych dla dzieci
Bogumiła Staniów – Lektury inicjacji czytelniczych
Beata Łaszewska-Radwańska – Biblioteka szkolna, a rozwój czytelnictwa
Zofia Zasacka – Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe
Beata Żuber – tytuł6„A jednak czytają…” Badania sondażowe nt. czytelnictwa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Badania, teorie, wizje

Milena M. Śliwińska – Zmierzch czytania

Komunikaty

Jolanta Grzelczyk – „Na dobry początek” — projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu promujący czytelnictwo od najmłodszych lat

Sprawozdania

Iwona Sójkowska – Sprawozdanie z konferencji „Cyfrowa Bibliotek@ — prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek”
Marianna Czapnik – Virtual visits to lost libraries: reconstruction and access to dispersed collections – konferencja i sprawozdanie CERL
Beata Łaszewska-Radwańska – Sprawozdanie z V Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy

Redakcja numeru: Beata Łaszewska-Radwańska, Grażyna Lewandowicz-Nosal
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Sylwia Wołek-Biernat, Katarzyna Kozak.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 4/2011 (122) maj.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Tytuł numeru. http://www.ebib.pl/2011/122. ISSN 1507-7187.

Grażyna Lewandowicz-Nosal
Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa
Beata Łaszewska-Radwańska
Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu

Felieton wstępnyGrażyna Lewandowicz-Nosal

Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa

Wypożyczane i czytane – książki w bibliotekach publicznych dla dzieci

Streszczenie: W artykule przedstawiono fragment badań nad stanem sieci bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce. Relacjonowane wyniki dotyczą liczebności sieci, liczby czytelników do lat 19 obsługiwanych przez te placówki. Dużo uwagi poświęcono zbiorom i ich udostępniani. Na końcu artykułu znalazł się krótki przegląd zainteresowania książką wśród czytelników bibliotek publicznych dla dzieci. Zwrócono uwagę na zmiany w zachowaniach czytelników, którzy preferują czytanie literatury pięknej kosztem książek popularnonaukowych. Poszukiwania informacji potrzebnych do szkoły przeniosły się do Internetu.

Słowa kluczowe: biblioteki publiczne dla dzieci, czytelnictwo dzieci, zbiory bibliotek, wypożyczenia, zainteresowania czytelniczeBogumiła Staniów

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski

Lektury inicjacji czytelniczych

Streszczenie: Artykuł przybliża wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Bazuje on na pracach pisemnych dotyczących wspomnień pierwszych satysfakcjonujących kontaktów z książką. Wymieniono 52 tytuły literatury dziecięcej i młodzieżowej, które były, zdaniem badanych, ważne w ich inicjacjach czytelniczych. Określono okoliczności i sytuacje, w których dochodziło do kontaktów z lekturą inicjacyjną. Przywołano opinie czytelników o tych książkach, które jednocześnie mogą stać się poleceniami, swoistymi rekomendacjami dla czytelników opornych.

Słowa kluczowe: inicjacje czytelnicze; inicjacje literackie; czytelnictwo dzieci i młodzieży, książka dla dzieci i młodzieżyBeata Łaszewska-Radwańska

Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu

Biblioteka szkolna a rozwój czytelnictwa

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest roli bibliotek szkolnych w rozwoju czytelnictwa. Omówiono w nim warunki pracy bibliotekarzy i czynniki, które uniemożliwiają im wykonywanie postawionych przed nimi zadań, związanych z zachęceniem dzieci i młodzieży do systematycznego kontaktu z książką. W drugiej części artykułu omówiono działania biblioteki Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu, na rzecz uczniów szkoły.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, biblioteki szkolne, biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr X we WrocławiuZofia Zasacka

Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa

Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe

Streszczenie: Artykuł oparty jest o wyniki badania sondażowego zrealizowanego w maju 2010 r., na próbie obejmującej 70 gimnazjów, stanowiącej ogólnopolską reprezentację uczniów kończących obowiązkowy etap edukacji. Celem badania było opisanie miejsca i funkcji lektury książkowej dorastającej młodzieży, aktywności, wyborów i preferencji lekturowych nastolatków i ich społeczno-demograficznego zróżnicowania. W artykule zaprezentowano najważniejsze wyniki mówiące o aktywności czytelniczej gimnazjalistów oraz ich wybory lekturowe dokonywane w czasie wolnym. Wyniki prezentowanego badania pozwoliły wyróżnić wspólny obszar doświadczeń symbolicznych powstałych w wyniku spontanicznej lektury. Wskazały na związki między lekturami w czasie wolnym nastolatków a literaturą popularną oraz trendami we współczesnej literaturze przeznaczonej dla młodzieży.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, gimnazjum, wybory czytelnicze, badania czytelniczeBeata Żuber

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

„A jednak czytają…” Badania sondażowe nt. czytelnictwa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań sondażowych dotyczących czytelnictwa, przeprowadzonych wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Ukazuje aktywność i preferencje czytelnicze koszalińskiej młodzieży, której nawyk czytania i gusta czytelnicze zostały już ukształtowane.

Słowa kluczowe: czytelnictwo studentów, wybory czytelnicze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoszalinieMilena M. Śliwińska

Biblioteka Wydziału Filologicznego UMK, Toruń

Zmierzch czytania

Streszczenie: Tekst jest omówieniem zagadnienia „nie-czytania”, czyli uczestniczenia w kulturze literackiej bez uprzedniego zagłębiania się w treść książki. Nie-czytanie, skonfrontowane z nieczytaniem, jest procesem czynnego współudziału w cywilizacji książki, gdyż nie ogranicza się do nieznajomości publikacji, ale do usytuowania jej w horyzontalnej i wertykalnej całości piśmiennictwa. Zjawisko omówione przez Pierre’a Bayarda pozwala na przeżycie w masie otaczających nas książek.

Słowa kluczowe: nie-czytanie, nieczytanie, lektura, kanon, biblioteka wewnętrzna, książka wewnętrzna, Pierre BayardJolanta Grzelczyk

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

„Na dobry początek” — projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu promujący czytelnictwo od najmłodszych lat

Słowa kluczowe: promocja czytelnictwa, czytelnictwo najmłodszych, Miejska Biblioteka Publiczna we WrocławiuIwona Sójkowska

Redakcja EBIB

Sprawozdanie z konferencji „Cyfrowa Bibliotek@ — prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek”, Warszawa, 13 kwietnia 2011 r.

Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, prawo autorskieMarianna Czapnik

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

„Virtual visits to lost libraries: reconstruction and access to dispersed collections” Konferencja i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), Kopenhaga, Kongelige Biblioteket, 5–6 listopada 2010 r.

Słowa kluczowe: konferencja bibliotekarska, digitalizacja zabytków kultury, Europejskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), Heritage of Printed Books DatabaseBeata Łaszewska-Radwańska

Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu

Sprawozdanie z V Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy (Wrocław, 14–15 kwietnia 2011)

Słowa kluczowe: biblioteki szkolne, nowe media, konferencja bibliotekarska, podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy nauczyciele bibliotekarze, V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 4/2011 (122) maj.
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne.Akcje bibliotek. http://www.ebib.pl/2011/122. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz