Konferencje w Polsce – 2015

4.11. – Warszawa – Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2015. Społeczne aspekty prawa autorskiego.  Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska.

17-18.11. – Warszawa – III konferencja z cyklu „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka”. Organizator: Zakład Historii Teorii i Metodyki Bibliografii Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

19-21.11. – Toruń – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”. Organizator UMK.

20.11. – Wrocław – VII Konferencja pt.: Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu. Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna.

26-27.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL. Organizator: Uczelnia Łazarskiego.

27.11. – Bydgoszcz – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015. Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

10.12 – Katowice – IX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół
Naukowych Bibliotekoznawców „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Polaków – wczoraj i dziś”. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

14.12. – Warszawa – Seminarium „Research data in the humanities”. Organizator ICM UW.

 

Dodaj komentarz