Numer 121 – Bagaż z powrotnej podróży

Biuletyn EBIB nr 3/2011(121)

Bożena Grocholska – Felieton wstępny

Artykuły

Małgorzata Kuziela – Nie przeminęło z wiatrem
Aneta Kowalska – Zakładki książkowe
Renata Ciesielska-Kruczek – Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Japonii
Elżbieta Piasecka – Biblioteka-muzeum na „dachu świata”
Marta Bednarek, Magdalena Grudziewska, Justyna Zienkiewicz – Bibliotekarek podróże małe i duże

Badania, opinie, recenzje

Monika Szczerba-Kolasa – Perspektywy zatrudnienia absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Krakowie na przykładzie ofert pracy z lat 2007-2010

Komunikaty

Ewa Adaszyńska – Koncepcja i projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Nowe zasady oceny dorobku publikacyjnego pracowników nauki

Recenzja

Bożena Bednarek-Michalska – Po co jest podręcznik? Recenzja niewymuszona

Redakcja numeru: Bożena Grocholska
Korekta: Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 3/2011 (121) kwiecień.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Bagaż z powrotnej podróży. http://www.ebib.pl/2011/121. ISSN 1507-7187.


Bożena Grocholska

Redakcja EBIB

Felieton wstępnyMałgorzata Kuziela

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Nie przeminęło z wiatrem

Streszczenie: Artykuł nie dotyczy „bagażu” z dalekich podróży, lecz jest krótką historią znalezienia źródła pozytywnych emocji w salsie – tańcu, który bawi, relaksuje, stwarza możliwość poznania nowych osób, jest sposobem spędzania wolnego czasu i przynosi wiele nowych niedoznanych dotychczas wrażeń.

Słowa kluczowe: taniec, salsa, relaks, zainteresowania pozazawodoweAneta Kowalska

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Zakładki książkowe

Streszczenie: Tekst prezentuje historię zakładek, przegląd stron WWW poświęconych zakładkom, galerię zakładek z kolekcji autorki. Zakładka książkowa bywa towarzyszem podróży, może być także pamiątką z podróży. Historia zakładek związana jest z rozwojem książki, sięga czasów starożytnych, zachowały się średniowieczne przykłady. Ważny okres rozwoju zakładek to epoka wiktoriańska i edwardiańska. W drugiej połowie XIX w. zaczęły pojawiać się zakładki indywidualne, kolekcjonerskie. Zakładki wykonywane są w wielu kształtach z różnorodnych materiałów. Obok swej głównej funkcji — zaznaczania miejsca, w którym zakończono czytanie, stanowią element dekoracyjny, wykorzystywane są także jako nośnik informacji, forma reklamy.

Słowa kluczowe: zakładka, biżuteria książki, hobbyRenata Ciesielska-Kruczek

Biblioteka Instytutu Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Japonii

Streszczenie: Artykuł opisuje organizację, historię, zbiory i działalność Międzynarodowej Biblioteki Literatury Dziecięcej w Tokio. Opracowanie zawiera osobiste spostrzeżenia oraz dane uzyskane w trakcie zwiedzania biblioteki, które uzupełniono informacjami zawartymi w artykułach z czasopism specjalistycznych.

Słowa kluczowe: Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Tokio, Narodowa Biblioteka Parlamentarna JaponiiElżbieta Piasecka

Biblioteka Uniwersytecka
Czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM, Poznań

Biblioteka — muzeum na „dachu świata”

Streszczenie: Tekst jest wspomnieniem z wyprawy w Himalaje, podczas której autorka, w trudno dostępnym zakątku, na szlaku pod Everestem, ogląda klasztor buddyjski i przechowywane w nim stare księgi oraz szczątki yeti. Zarówno eksponaty, jak i opiekujący się nimi mnich — strażnik skarbu stanowią intrygujący obraz, a mała świątynia zasługuje na nazwę biblioteki — muzeum „na dachu świata”.

Słowa kluczowe: Himalaje, Everest, klasztor buddyjski, mantry, stare księgi, szczątki yeti, biblioteka — muzeum, „dach świata”Marta Bednarek
Magdalena Grudziewska
Justyna Zienkiewicz

Uniwersytet Wrocławski
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Bibliotekarek podróże małe i duże

Streszczenie: Celem artykułu jest złamanie stereotypowego postrzegania bibliotekarzy poprzez ukazanie zainteresowań studentek informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Autorki z przymrużeniem oka opisały wspólne wyjazdy, podczas których zdobyły szczyty Gór Sowich i Stołowych.

Słowa kluczowe: stereotyp bibliotekarza, zainteresowania bibliotekarzy, turystyka górskaMonika Szczerba-Kolasa

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

Perspektywy zatrudnienia absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Krakowie na przykładzie ofert pracy z lat 2007–2010

Streszczenie: W artykule przedstawiono oferty pracy dla absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zamieszczone w Internecie w latach 2007–2010. W pierwszej części omówiono źródła, z których uzyskano informacje o ofertach, a w drugiej dokonano analizy tych ofert.

Słowa kluczowe: absolwent, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, oferty pracy, KrakówEwa Adaszyńska

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Koncepcja i projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Słowa kluczowe: architektura bibliotek, fundusze unijne w bibliotekach, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, koncepcja biblioteki otwartej, biblioteki akademickie, Harry Faulkner-Brown’s Ten CommandmentsEwa Dobrzyńska-Lankosz

Akademia Górniczo-Hutnika w Krakowie

Nowe zasady oceny dorobku publikacyjnego pracowników nauki. Uwagi i propozycje Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół PolskichBożena Bednarek-Michalska

Redakcja EBIB

Po co jest podręcznik? Recenzja niewymuszona


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 3/2011 (121) kwiecień.
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne. Bagaż z powrotnej podróży. http://www.ebib.pl/2011/121. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz