Biuletyn

„Biuletyn EBIB” jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów.  Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji. Struktura „Biuletynu EBIB” składa się z:

  • Artykułów głównych tematycznych,
  • Badań, teorii, opinii – artykułów niemieszczących się w temacie,
  • Komunikatów,
  • Sprawozdań,
  • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcję „Biuletynu EBIB” budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się tego pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Każdy numer „Biuletynu EBIB” ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Strona „Biuletynu EBIB”

Redaktorką naczelną jest Lidia Derfert-Wolf lidia.derfert-wolf@ebib.pl a sekretarzem naukowym dr Iwona Sójkowska iwona.sojkowska@ebib.pl. Siedziba redakcji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel.: 52 340-80-43. Wydawcą „Biuletynu EBIB” jest Stowarzyszenie EBIB. ISSN: 1507-7187.


„Biuletyn EBIB” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.

 

Dodaj komentarz