Biuletyn

„Biuletyn EBIB” jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  r. w modelu open access. Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 6 numerów rocznie. Zasób czasopisma jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji. Struktura „Biuletynu EBIB” składa się z:

  • Artykułów głównych tematycznych,
  • Badań, teorii, opinii – artykułów niemieszczących się w temacie,
  • Komunikatów,
  • Sprawozdań,
  • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcję „Biuletynu EBIB” budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane. Każdy numer „Biuletynu EBIB” ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Redaktorką naczelną jest Lidia Derfert-Wolf, a sekretarzem naukowym dr Iwona Sójkowska. Wydawcą „Biuletynu EBIB” jest Stowarzyszenie EBIB. ISSN: 1507-7187.


„Biuletyn EBIB” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Dodaj komentarz