Konferencje w Polsce 2023

16-17.03. Kraków „Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej”. Organizator: Instytut Nauk o Informacji, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

18-19.04. Poznań Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki„. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM. Patronat medialny EBIB.

25-26.05. – Lublin – Wyzwania współczesnego publikowania„. Organizator: Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. Patronat medialny EBIB.

29-30.05. Bydgoszcz Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3)„. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filozofii. Patronat medialny EBIB.

11-12.09. – Kraków – XL Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Na gruncie praktyki”. Organizator: Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

14-15.09. Białystok Biblioteka [w] transformacji„. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Patronat medialny EBIB.

21-22.09. – Toruń – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

19.10. Warszawa Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek„. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Patronat medialny EBIB.