Konferencje w Polsce 2022

29-30.06. – Lublin / online  II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa MEDIA w KSI@ŻCE – KSI@ŻKA W MEDIACH. RYNEK- TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA. Organizator: Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej. Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie.

5-6.09. – Wrocław 39. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

13-14.09. – Kielce – „Biblioteka Naukowa w świecie cyfrowym i analogowym”. Organizator:  Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej. Patronat medialny EBIB.

19.09. – Wrocław  2. Forum Dobrych Praktyk:  zasoby elektroniczne – aspekty prawne i statystyki. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

20-21.09. – Kraków – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP).

22-23.09. – Kraków – Konferencji jubileuszowa z okazji 100-lecia
Biblioteki Głównej  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Główna AGH. Patronat medialny EBIB.

24.10. Toruń Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Stowarzyszenie EBIB. Patronat medialny EBIB.