Konferencje w Polsce 2021

14-16.04. – online IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej. Patronat medialny EBIB.

12.05. – online Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii”. Organizator: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu. Patronat medialny EBIB.

20-21.05. – online Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”. Organizator: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Patronat medialny EBIB.

9-10.09. – Białystok Konferencja Jubileuszowa „Biblioteki Naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”. Organizator: Biblioteka Politechniki Białostockiej. Patronat medialny EBIB.

13-14.09 – online (Olsztyn)  XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki i nauka – partner czy infrastruktura”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat medialny EBIB.

15-17.09. – online 13. Forum Młodych Bibliotekarzy – „Chodźże do nas!”. Organizatorzy: bibliotekarze z różnego typu bibliotek w Małopolsce. Patronat medialny EBIB.

23-24.09. – Warszawa – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej.