Konferencje w Polsce 2020

22.02. – Toruń – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, SDKN ePrint UMK. Patronat medialny EBIB.

26.03. – Gdańsk – Sympozjum „Małe rzeczy”. Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

14-15.05 – Gdańsk – XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta edukacja”. Organizatorzy: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

4-5.06. – Wrocław – XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy- kreatywna biblioteka”. Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe.