Konferencje w Polsce 2021

18-19.11. – Kraków Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych”. Organizatorzy: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie i Międzynarodowe Centrum Kultury.

24.11. – online XII Kongres Bibliotek “Na zdrowie!”. Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

24-26.11. – online „Zbiory specjalne 3.0”. Trzecia konferencja z cyklu HINC OMNIA „Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”.  Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

1-2.12. – online „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”” – XIII Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”.  Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

12. – Katowice XV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych „Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w.”. Organizator: Koło Naukowe Infologów działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.