Konferencje w Polsce 2020

14-16.09 – Olsztyn –  XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki i nauka – partner czy infrastruktura”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat medialny EBIB. ZMIANA TERMINU – wrzesień 2021.

17-18.09 – Kraków – 13 Forum Młodych Bibliotekarzy. Organizatorzy: SBP oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie we współpracy z innymi bibliotekami krakowskimi. 

21.09 – Wrocław –  Forum Dobrych Praktyk – zasoby elektroniczne: aspekty prawne i statystyki. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ZMIANA TERMINU.

21.09 – Łódź –  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” . Organizatorzy: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

24-25.09 – Słupsk –  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a (cyber)rzeczywistość”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. Patronat medialny EBIB.

20-22.10 Kraków Małopolskie Forum Bibliotek 2020: #signatemporis – biblioteki u progu dekady. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu Małopolskiego, Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego.

19-20.11 Warszawa Wyborczy Zjazd Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej.