Patronat medialny

EBIB jako serwis informacyjny dla bibliotekarzy sprawuje patronaty nad konferencjami, festiwalami i innymi zdarzenia, które powiązane są ze środowiskiem bibliotek i instytucji pamięci w Polsce. W ramach patronatów publikujemy informacje, sprawozdania, komunikaty o imprezach, zachęcamy do udziału w nich.

W celu ustalenia szczegółów zachęcamy wszystkich, którzy organizują ciekawe merytorycznie imprezy, do zgłaszania się do Anny Filipowicz anna.filipowicz@ebib.pl  lub Iwony Sójkowskiej iwona.sojkowska@ebib.pl, redakcja@ebib.pl.

Nasze PATRONATY:

2018

24-25.05 – Nowy Sącz Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy-zagrożenia. XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu.

2017

24.01 – Warszawa – Seminarium Digitalizacja, Otwarty Dostęp w Nauce a Regulacje Prawne. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Formularz zniżkowy.
23-24.03. – Toruń – Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce„. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

4-5.04. – Sosnowiec – I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

18.05. – Warszawa – 26 seminarium w cyklu Badania Naukowe „Repozytoria Prac Naukowych – Aspekty Informatyczne, Organizacyjne, Prawne”. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu

18-19.05. – Lwów – Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”. Organizatorzy: Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

22-23.05. – Warszawa – X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie, Biblioteka Narodowa.

24-25.05. – Kraków – IV Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

29.05. – Kraków II Warsztat Pracy Infobrokera. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5.06. – WarszawaIV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Organizator: Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna.

20.06– WarszawaPrzygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej – szkolenie praktyczne krok po kroku. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu.

23.06 – Opole – Konferencja naukowa „Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.

26-27.06. – Kraków –Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
29-30.06. – Białystok – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.
14-15.09. – Olsztyn – Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie.

18-20.09. – Łódź XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service”. Organizator: Centrum Informacyjno-Biblioteczne  Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi.

29.09.2017 – Słupsk – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – W stulecie powstania SBP”
Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

25-26.10 – PoznańOgólnopolska konferencja naukowa „Biblioteka naukowa czy jeszcze naukowa?”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

25-26.10 – KrakówMałopolskie Forum Bibliotek „Kierunek: użytkownik zintegrowany”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP.

2016

2.06 – Warszawa – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja. Organizator: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

22-24.06. – Rogów – 7 Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

29.06.-01.07. – Białystok – XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

30.08. – Warszawa –  seminarium Badania Naukowe „Ocena I Rozwój Czasopism Naukowych – Podnoszenie Jakości I Standardów Wydawniczych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Formularz uprawniający do zniżki.

15-16.09. – Wrocław –  V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Organizatorzy: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­.

16.09. – Słupsk  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

19-20.09. – GdańskCzasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt? Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

26-27.09. – Kraków – seminarium Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Elsevier B.V.

6–7.10. – Lublin – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

26-27.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek: Integracja. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, SBP i inni.

08-09.11. – Zielona Góra – Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

23-24.11- Wrocław – Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej” z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Organizator: IINiB UWr.

28-29.11- Łódź – Konferencja Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja. Organizator: Fundacja Fenomen.

16.12. – Dąbrowa Górnicza –Ogólnopolskie Forum Wydawnictw Naukowych. Organizator: Wydawnictwo Naukowe i Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

2015

26-27.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL. Organizator: Uczelnia Łazarskiego.

19-21.11. – Toruń – Ogólnopolska konferencja naukowa „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”. Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15-16.10. – Gliwice – Konferencja „Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług„. Organizator: Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach

19.06. – Łódź – konferencja jubileuszowa „Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015″. Organizator: Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.

25-26.06.15 – Toruń – II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.
18.03.15 –Poznań – Seminarium: „Środki zewnętrzne na rozwój bibliotek naukowych w perspektywie 2020”. Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

Dodaj komentarz