Patronat medialny

EBIB jako serwis informacyjny dla bibliotekarzy sprawuje patronaty nad konferencjami, festiwalami i innymi zdarzenia, które powiązane są ze środowiskiem bibliotek i instytucji nauki, kultury i edukacji w Polsce.

Warunki Patronatu medialnego

Logo do pobrania

2023

18-19.04. Poznań Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki„. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM.

25-26.05.2023 Lublin „Wyzwania współczesnego publikowania„. Organizator: Biblioteka Politechniki Lubelskiej.

29-30.05. Bydgoszcz Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3)„. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filozofii.

19.10. Warszawa Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek„. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

2022

8.06. on-line – Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZNY POTENCJAŁ BIBLIOTEK. Organizator: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu.

8-9.09. – Zabrze, Katowice 14. Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka w sercu”. Organizatorzy: Biblioteka Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. 

9-10.06. Kraków VI Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych „Książka. Stan umysłu”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

13-14.09. – Kielce – „Biblioteka Naukowa w świecie cyfrowym i analogowym”. Organizator:  Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej.

22-23.09. – Kraków – Konferencji jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Główna AGH.

29.09-1.10. – Opole –  VI Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VIII edycja opolska ,,Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”. Organizator: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

24.10. Toruń Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Stowarzyszenie EBIB.

1-2.12.  Gdańsk  VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki. Organizator: Politechnika Gdańska.

12-14.12. BookForum 2022 (wirtualne). Organizatorzy: Legimi, Literacka Technologie.

2021

27-28.02. – online Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 – Światowy Dzień Architektury Informacji. Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

14-16.04. – online IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

12.05. – online Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii”. Organizator: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu.

20-21.05. – online Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”. Organizator: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

7-8.06. online V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych nt. Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

9-10.09. – Białystok Konferencja Jubileuszowa „Biblioteki Naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”. Organizator: Biblioteka Politechniki Białostockiej.

13-14.09 – online (Olsztyn) – XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki i nauka – partner czy infrastruktura”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

15-17.09. – online 13. Forum Młodych Bibliotekarzy – „Chodźże do nas!”. Organizatorzy: bibliotekarze z różnego typu bibliotek w Małopolsce.

7-8.10. – online IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między ochroną a popularyzacją”. Organizator: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.

15.11. – Czernikowo I Konferencja dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego: 
„(Re)animacja Kultury Słowiańskiej w bibliotece”. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie.

od września – „Zagraj w Lema” projekt szkoleniowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi skierowany do bibliotekarzy województwa, dofinansowany przez MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Celem projektu jest popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie nowej oferty kulturalnej dla czytelników województwa łódzkiego.

1-3.12 Gdańsk  V edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem „Usługi oparte na współpracy”. Organizator: Politechnika Gdańska.

2020

22.02. – Toruń – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, SDKN ePrint UMK.

08.06. Wrocław Student zawsze obecny„. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmiana terminu.

4-5.06. – Wrocław XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy- kreatywna biblioteka”. Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe. Zmiana terminu – 2021 rok.

14-16.09 – Olsztyn – XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki i nauka – partner czy infrastruktura”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zmiana terminu – wrzesień 2021 rok.

24-25.09 – Słupsk – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a (cyber)rzeczywistość”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

wrzesień-październik 2020 – „Krok w przyszłość – szkolenia dla bibliotekarzy” [zdalne]. Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

2019

22.02. – Toruń I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności”. Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

26.03. – Kraków Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej.

26.03. – Warszawa – Seminarium PolBiT Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej.

28-29.05 – Kraków – IV Warsztat Pracy Infobrokera. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12-14.06. – Łódź – I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Organizatorzy: Stowarzyszenie EBIB, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Grupa Bibliotek Wyższych Szkół Bankowych.

12-13.09. – Kraków – Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza.

16-18.09. – Bydgoszcz-Pelplin-Toruń  XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Medyczna CM UMK.

26.09. – Chorzów Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

8-9.10. Gdańsk – III Pomorska Konferencja Open Science. Otwarte dane dla nauki i społeczeństwa. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

23-25.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2019: „Po drugiej stronie lustra: AI, UX, UI w bibliotekach”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu Małopolskiego.

4-5.11. – Lwów – Wyższa szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Organizatorzy: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska. Informacja w języku polskim

14-15.11. – Warszawa XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Polskie biblioteki i reszta świata”. Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego.

25-26.11. – Warszawa – Konferencja z cyklu HINC OMNIA „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

5.12. – Warszawa – Konferencja Naukowa „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”. Organizator: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej.

2018

16.05. – Warszawa – Seminarium PolBiT „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

24-25.05. – Nowy Sącz – Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy-zagrożenia. XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu.

4.06. – Sosnowiec – II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizatorzy: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

11.06. – Chorzów – Konferencja „Biblioteka dla dydaktyki II” organizowana w ramach XXXIX FORUM BIBLIOTEKARZY. Organizatorzy: Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

14-15.06. – Kraków – III Nowym Forum Bibliotek Pedagogicznych pod hasłem „Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

05-07.09 – Biała Podlaska – Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych organizowana pod hasłem „Biblioteka… to więcej niż myślisz”. Organizator: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

17-19.09. – Lublin – XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

26-27.09. – Gdańsk – ll Pomorska Konferencja Open Science Kierunek – Otwarta Nauka. Organizatorzy: Politechnika Gdańska.

28.09. Słupsk VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

04.10. – Warszawa – III Forum Aplikacji i Gier Mobilnych pod hasłem „Gry, które uczą”. Organizator: Fundacja Culture Shock.

09-11.10 – Kraków  ISIC 2018: The Information Behaviour Conference. Organizator:  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

25-26.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2018 pt. „Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

25-26.10. – Lublin – Seminarium PolBiT „Użytkownik zagraniczny w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Politechniki Lubelskiej.

15-16.11. – Białystok Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

19-20.11. – Łódź Konferencja Fenomenalna Biblioteka. Organizator: Fundacja Normalne Miasto „Fenomen”, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2017

24.01 – Warszawa – Seminarium Digitalizacja, Otwarty Dostęp w Nauce a Regulacje Prawne. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Formularz zniżkowy.
23-24.03. – Toruń – Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce„. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

4-5.04. – Sosnowiec – I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

18.05. – Warszawa – 26 seminarium w cyklu Badania Naukowe „Repozytoria Prac Naukowych – Aspekty Informatyczne, Organizacyjne, Prawne”. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu

18-19.05. – Lwów – Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”. Organizatorzy: Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

22-23.05. – Warszawa – X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie, Biblioteka Narodowa.

24-25.05. – Kraków – IV Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

29.05. – Kraków II Warsztat Pracy Infobrokera. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5.06. – WarszawaIV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Organizator: Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna.

20.06– WarszawaPrzygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej – szkolenie praktyczne krok po kroku. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu.

23.06 – Opole – Konferencja naukowa „Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.

26-27.06. – Kraków –Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 
29-30.06. – Białystok – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.
14-15.09. – Olsztyn – Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie.

18-20.09. – Łódź XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service”. Organizator: Centrum Informacyjno-Biblioteczne  Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi.

29.09.2017 – Słupsk – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – W stulecie powstania SBP”
Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

 
25-26.10 – PoznańOgólnopolska konferencja naukowa „Biblioteka naukowa czy jeszcze naukowa?”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

25-26.10 – KrakówMałopolskie Forum Bibliotek „Kierunek: użytkownik zintegrowany”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP.

 

2016

2.06 – Warszawa – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja. Organizator: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

22-24.06. – Rogów – 7 Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

29.06.-01.07. – Białystok – XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

30.08. – Warszawa –  seminarium Badania Naukowe „Ocena I Rozwój Czasopism Naukowych – Podnoszenie Jakości I Standardów Wydawniczych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Formularz uprawniający do zniżki.

15-16.09. – Wrocław –  V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Organizatorzy: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­.

16.09. – Słupsk  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

19-20.09. – GdańskCzasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt? Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

26-27.09. – Kraków – seminarium Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Elsevier B.V.

6–7.10. – Lublin – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

26-27.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek: Integracja. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, SBP i inni.

08-09.11. – Zielona Góra – Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

23-24.11- Wrocław – Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej” z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Organizator: IINiB UWr.

28-29.11- Łódź – Konferencja Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja. Organizator: Fundacja Fenomen.

16.12. – Dąbrowa Górnicza –Ogólnopolskie Forum Wydawnictw Naukowych. Organizator: Wydawnictwo Naukowe i Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

2015

26-27.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL. Organizator: Uczelnia Łazarskiego.

19-21.11. – Toruń – Ogólnopolska konferencja naukowa „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”. Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15-16.10. – Gliwice – Konferencja „Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług„. Organizator: Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach

19.06. – Łódź – konferencja jubileuszowa „Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015″. Organizator: Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.

25-26.06.15 – Toruń – II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.
 
18.03.15 –Poznań – Seminarium: „Środki zewnętrzne na rozwój bibliotek naukowych w perspektywie 2020”. Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

Dodaj komentarz