Serwisy bibliotekarskie

Wyszukiwarki zasobów

 • BASE – wyszukiwarka zasobów naukowych
 • Galaxy – katalog zasobów Internetu
 • Google Book Search – wyszukiwarka książek dostępnych on-line, dodatkowo informacje o recenzjach, możliwości zakupu lub wypożyczeń w bibliotekach wersji drukowanych
 • Google DeeperWeb Search – wyszukiwarka „ukrytych” zasobów Internetu
 • Google Scholar – wyszukiwarka naukowych zasobów Internetu: artykułów, raportów, preprintów, materiałow konferencyjnych z informacją o ich cytowaniu
 • MasterKey Index Data – wyszukiwarka zasobów naukowych

Blogi – zagraniczne

YouTube – zagraniczne

Systemy dostarczania dokumentów

Serwisy i portale dla bibliotekarzy – zagraniczne

Organizacje bibliotekarskie – zagraniczne

Konsorcja bibliotek – zagraniczne

Listy i fora dyskusyjne – zagraniczne

Biblioteki narodowe

Słowniki, bibliografie, informatory – polskie

Serwisy i portale dla bibliotekarzy – polskie

 • Bibliologia – Wikipedia – portal dla wikipedystów zainteresowanych bibliologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki
 • Bibliosfera.net – portal i serwis informacyjny dla bibliotekarzy
 • Biblioteka+ – strona programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Kultury
 • Biblioteczny Serwis Sieciowy – przeznaczony dla nauczycieli-bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa, którzy wykorzystują Internet w działalności informacyjnej biblioteki pedagogicznej / Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP w Krakowie.
 • Biblioteka Pedagogiczna – serwis informacyjny tworzony przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych
 • Biblioteka w Szkole – czasopismo i serwis informacyjny bibliotek szkolnych
 • Bibliotekarz. Bibliotekarski portal społecznościowy
 • BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia – serwis Informacyjny Bibliotek Szkolnych adresowany do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu białostockiego oraz w rejonach oddziaływania Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN
 • ENSIL – Polska Platforma Cyfrowa europejskiej sieci bibliotek szkolnych i wspierania rozwoju bibliotek w kierunku wsparcia społeczństwa wiedzy. Inicjatywa społeczna i niekomercyjna
 • INFOBIBnet – elektroniczna sieć współpracy bibliotek publicznych; portal INFOBIBnet prezentuje pomysły, projekty, inicjatywy, standardy, systemy niezbędne dla rozwoju bibliotek polskich
 • Serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy – tworzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 • ZEBID – serwis informacyjny ogólnopolskiego ośrodka edukacji zawodowej w zakresie książki, bibliotek i zawodów pokrewnych prowadzącym różnorodne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia oraz działalność programową, wydawniczą i medialną

Organizacje bibliotekarskie – polskie

Konsorcja bibliotek – polskie

 • BazTech – konsorcjum 21 bibliotek akademickich powołane w celu tworzenia bazy zawartości czasopism polskich z zakresu inżynierii, techniki, nauk ścisłych i ochrony środowiska
 • Biblioteka+ – wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.
 • eiFL Direct Polska – zapewnia dostęp do komercyjnych czasopism elektronicznych i baz danych; doradztwo i szkolenia w budowaniu oraz zarządzaniu, zasobami elektronicznymi
 • Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych – inicjatywa bibliotek uczelni państwowych i prywatnych
 • Konsorcjum Bibliotek Łódzkich – powołane w celu realizacji projektu Automatyzacji Bibliotek Akademickich w Łodzi
 • Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego – powołane w celu lepszego udostępniania informacji, wspierania nauki i edukacji w regionie
 • Konsorcjum VTLS – Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS
 • Krajowe Konsorcjum Chemical Abstracts – dostęp on-line do bazy Chemical Abstracts porzez serwer Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej
 • Krakowski Zespół Biblioteczny – strona konsorcjum powołanego w celu realizacji współpracy środowiska krakowskiego w zakresie działalności bibliotecznej: gromadzenia zbiorów, komputeryzacji, doskonalenia umiejętności zawodowych
 • Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich – powołane w celu stworzenie platformy dla optymalnego udostępniania środowisku akademickiemu oraz mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska zasobów bibliotecznych w systemie ALEPH
 • PolAleph – Polska Grupa Użytkowników Systemu ALEPH
 • Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych – powołana w celu wyboru i zakupu systemu komputerowego dla bibliotek naukowych Poznania; koordynuje działalnośĆ konsorcjum bibliotek udostępnianych w ramach programu EIFL; sprawuje nadzór nad Wielkopolską Biblioteką Cyfrową
 • Program Rozwoju Bibliotek – realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2009–2013 jest skierowany do bibliotek publicznych małych miejscowości
 • Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych – katalogi bibliotek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Listy i fora dyskusyjne – polskie

 • Biblioteka 2.0 – forum bibliotekarzy cyfrowych
 • BC – lista dyskusyjna Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych
 • Forum „Biblioteki w szkole” – forum dyskusyjne bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych
 • HORBIB – lista dyskusyjna polskich bibliotekarzy pracujacych w systemie HORIZON
 • INFOBIB-L – lista dyskusyjna pracowników informacji naukowej bibliotek szkół wyższych

Blogi – polskie

Dodaj komentarz