Serwisy, bazy

Polskie serwisy i bazy czasopism

 • ARIANTA – baza naukowych i fachowych, polskich czasopism elektronicznych
 • Baza Agro – baza danych z dziedziny rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego, technologii żywności, leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska
 • BazHum – czasopisma humanistyczne i społeczne w Internecie
 • BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
 • Centralny Katalog Czasopism Polskich i Zagranicznych – bazy Biblioteki Narodowej;
 • Inforlex.pl – czasopisma z zakresu prawa i ekonomii, specjalistyczne i popularne, spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów
 • Katalog Czasopism Kulturalnych – baza czasopism społeczno-kulturalnych opracowana przez Fundację Batorego; wersje papierowe i sieciowe; informacje o czasopiśmie, spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów
 • Platforma czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – portal czasopism oparty na OJS promujący politykę otwartości w nauce
 • Polish Scientific Journals Contents – baza polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych (zamknięta)
 • Polish Scientific Journals Database – baza artykułów z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
 • Portal Czasopism Naukowych – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; wszystkie czasopisma wydawane na UJ i zgłoszone przez inne jednostki naukowe udostępniane open access i płatne
 • Prasa – katalog Onet.pl – zbiór odsyłaczy do stron prasy: codziennej, regionalnej; katalog tematyczny prasy on-line
 • Prasa – katalog Wirtualnej Polski – zbiór odsyłaczy do stron prasy: gazet codziennych, prasy specjalistycznej, młodzieżowej, polonijnej, regionalnej itp., agencje prasowe i inne serwisy poświęcone tematyce czasopism
 • Sigma Not – czasopisma fachowe – spisy treści czasopism m. in. z dziedziny budownictwa, elektroniki i przemysłu spożywczego
 • Termedia – wydawca m.in. czasopism medycznych dostępnych online
 • Via Medica – wydawca czasopism z branży medycznej
 • Wydawnictwa AGH – czasopisma głównie z zakresu górnictwa, automatyki, mechaniki i inżynierii środowiska

Zagraniczne serwisy i bazy czasopism

 • CEEOL – Central and Eastern European  Online Library. Serwis czasopism Europy Środkowo-Wschodniej z humanistyki i nauk społecznych 
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – baza naukowych i fachowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Universitätsbibliothek Regensburg – Elektroniczna Biblioteka Czasopism przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu; udostępnia spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów czasopism
 • Free Medical Journals – baza danych czasopism medycznych; dostęp do abstraktów i pełnych tekstów
 • Ingenta – wielodziedzinowa baza bibliograficzna; oferuje dostęp do spisów treści ponad 28 tys. czasopism naukowych; możliwość wyszukiwania wg słów kluczowych, autora, roku wydania, tytułu czasopisma
 • New Jour. Electronic Journals & Newsletters – archiwum czasopism elektronicznych dostępnych w Internecie; wyszukiwanie wg listy alfabetycznej lub chronologicznej (daty wydania tytułu)
 • PublishersGlobal – portal wydawców; wyszukiwanie wydawnictw wg kraju, języka, dziedziny, usług itp.
 • Science Media. Directory of Open Access Publisher – wyszukiwarka wydawców czasopism OA
 • Scientific Journal Finder – wyszukiwarka tytułów czasopism naukowych; umozliwia znalezienie właściwego wydawnictwa dla pracy przeznaczonej do publikacji na podstawie tytułu lub abstraktu
 • EDP Sciences – wydawca czasopism naukowych kilkudziesięciu tytułów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym wielu wydawanych w modelu OA

Dodaj komentarz