Raporty polskie przydatne GLAM

 1. Obecność problematyki zarządzania danymi badawczymi na stronach web polskich bibliotek naukowych. Red. Marek Nahotko. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2022 r.
 2. Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym. Warszawa: DELab UW, 2019 – wrzesień 2019 r.
 3. Raport nt. polityki Otwartego Dostępu (MNiSW), Załącznik nr 1 do raportu – wyniki ankiety, Załącznik nr 2 do raportu – rekomendacje – marzec 2018 r.
 4. Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku. Emanuel Kulczycki, Poznań 2018.
 5. Kultura w 2017 roku. GUS 2018, Warszawa.
 6. Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. Warszawa 2018 BN.
 7.  Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce. Raport Centrum Cyfrowego na temat digitalizacji w Polsce. Warszawa maj 2018.
 8. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014. Małopolski Instytut Kultury. Kraków 2018.
 9. Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Warszawa 2017 BN.
 10. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014. Raport końcowy Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń oraz Aldona Guzik, Kraków MIK 2017.
 11. Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2017.
 12. Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015. Instytut Badań Strukturalnych, 2017.
 13. Kultura w 2016 r. GUS Warszawa, Kraków 2017.
 14. Nastolatki wobec Internetu 3.0. W-wa : NASK, 2016.
 15. Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury. Jagoda Komusińska, Łukasz Maźnica, Paulina Simonides, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 2016.
 16. Otwartość w instytucjach kultury – 2015.
 17. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015. 
 18. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015.
 19. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 20. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 21. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 22. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 23. Raporty FRSI – 2010-2014
 24. Cyfrowa gospodarka – 2012
 25. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 26. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 27. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 28. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 29. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 30. Młodzi i media – 2010
 31. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 32. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 33. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020. Warszawa MKiDN 2009.
 34. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 35. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 36. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 37. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 38. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 39. Biblioteki powiatowe 2006
 40. Biblioteki powiatowe 2005
 41. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 42. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 43. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 44. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 45. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 46. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 47. Biblioteki polskie raport 2001
 48. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Patrz także na inne badania i raporty Narodowego Centrum Kultury https://nck.pl/badania/raporty. 

Dodaj komentarz