Raporty

 1. Raport nt. polityki Otwartego Dostępu (MNiSW), Załącznik nr 1 do raportu – wyniki ankiety, Załącznik nr 2 do raportu – rekomendacje – marzec 2018 r.
 2. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014. Raport końcowy – 2017
 3. Nastolatki wobec Internetu. W-wa : NASK, 2016
 4. Otwartość w instytucjach kultury – 2015
 5. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015
 6. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 8. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 9. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 10. Raporty FRSI – 2010-2014
 11. Cyfrowa gospodarka – 2012
 12. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 13. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 14. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 15. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 16. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 17. Młodzi i media – 2010
 18. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 19. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 20. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 21. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 22. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 23. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 24. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 25. Biblioteki powiatowe 2006
 26. Biblioteki powiatowe 2005
 27. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 28. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 29. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 30. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 31. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 32. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 33. Biblioteki polskie raport 2001
 34. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Dodaj komentarz