Raporty

 1. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014. Raport końcowy – 2017
 2. Nastolatki wobec Internetu. W-wa : NASK, 2016
 3. Otwartość w instytucjach kultury – 2015
 4. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015
 5. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 7. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 8. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 9. Raporty FRSI – 2010-2014
 10. Cyfrowa gospodarka – 2012
 11. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 12. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 13. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 14. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 15. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 16. Młodzi i media – 2010
 17. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 18. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 19. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 20. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 21. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 22. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 23. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 24. Biblioteki powiatowe 2006
 25. Biblioteki powiatowe 2005
 26. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 27. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 28. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 29. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 30. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 31. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 32. Biblioteki polskie raport 2001
 33. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Dodaj komentarz