Raporty

 1. Nastolatki wobec Internetu. W-wa : NASK, 2016
 2. Otwartość w instytucjach kultury – 2015
 3. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015
 4. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 6. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 7. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 8. Raporty FRSI – 2010-2014
 9. Cyfrowa gospodarka – 2012
 10. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 11. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 12. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 13. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 14. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 15. Młodzi i media – 2010
 16. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 17. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 18. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 19. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 20. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 21. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 22. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 23. Biblioteki powiatowe 2006
 24. Biblioteki powiatowe 2005
 25. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 26. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 27. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 28. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 29. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 30. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 31. Biblioteki polskie raport 2001
 32. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Dodaj komentarz