Raporty

 1. Otwartość w instytucjach kultury – 2015
 2. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015
 3. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 5. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 6. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 7. Raporty FRSI – 2010-2014
 8. Cyfrowa gospodarka – 2012
 9. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 10. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 11. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 12. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 13. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 14. Młodzi i media – 2010
 15. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 16. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 17. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 18. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 19. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 20. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 21. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 22. Biblioteki powiatowe 2006
 23. Biblioteki powiatowe 2005
 24. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 25. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 26. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 27. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 28. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 29. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 30. Biblioteki polskie raport 2001
 31. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Dodaj komentarz