Raporty

 1. Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym. Warszawa: DELab UW, 2019 – wrzesień 2019 r.
 2. Raport nt. polityki Otwartego Dostępu (MNiSW), Załącznik nr 1 do raportu – wyniki ankiety, Załącznik nr 2 do raportu – rekomendacje – marzec 2018 r.
 3. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014. Raport końcowy – 2017
 4. Nastolatki wobec Internetu. W-wa : NASK, 2016
 5. Otwartość w instytucjach kultury – 2015
 6. Raport: czasopisma naukowe – styczeń 2015
 7. Gdzie się podziała cyfrowa szkoła? – 2014
 8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014
 9. Raporty Komisji Europejskiej – zasoby cyfrowe 2014
 10. Biblioteki publiczne w Europie – 2013
 11. Raporty FRSI – 2010-2014
 12. Cyfrowa gospodarka – 2012
 13. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści – 2012
 14. Bieżące raporty o kulturze 2011-2012
 15. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Raport ICM 2011
 16. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – 2011
 17. Raport na temat stanu information literacy w Polsce: Poland, Information Literacy State of the Art Report (2011)
 18. Młodzi i media – 2010
 19. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010
 20. Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji – 2010
 21. Biblioteki powiatowe 2008 – raport
 22. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008
 23. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r.
 24. Mały raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce – 2006
 25. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych – 2006
 26. Biblioteki powiatowe 2006
 27. Biblioteki powiatowe 2005
 28. Biblioteki powiatowe 1999-2003
 29. Porównanie sytuacji bibliotek powiatowych w latach 2002-2003
 30. Raport o bibliotekach powiatowych 2002
 31. Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych – 2002
 32. Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001
 33. Raport o bibliotekach szkół niepaństwowych – 2001
 34. Biblioteki polskie raport 2001
 35. Sieć bibliotek w Polsce – 2001, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych

Dodaj komentarz