Czasopisma bibliotekarskie w Polsce

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum

ISSN:0860-7435
ukazuje się od roku:1989
inst. sprawcza:Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
częstotliwość:nieregularne
redaktor nacz.:dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
e-mail:awniewiadomska@uni.lodz.pl
adres:ul. Matejki 34a 90-237 Łódź
tel.:(42) 635 5386
strony WWW:https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-librorum/, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/148
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-NC-ND

Biblioteka

ISSN:1506-3615
ukazuje się od roku:1997
inst. sprawcza:Biblioteka Uniwersytecka
wydawca:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:dr Małgorzata Dąbrowicz
e-mail:dyrektor@amu.edu.pl
adres:Poznań 61-816, ul. Ratajczaka 38/40
tel.:(061) 829 3820
fax:(061) 829 3824
strony WWW:https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b
uwagi:Recenzowane, punktowane (40 pkt.), pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-SA 4.0

Biblioteka –  Centrum Informacji

ISSN:1899-4458
ukazuje się od roku:2008
wydawca:Agencja Sukurs
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Mirosława Bogacz
e-mail:miroslawa.bogacz@sukurs.edu.plbci@sukurs.edu.pl
adres:Kraków 31-520, skr. poczt. 209
tel.:(022) 832 3611
fax:(022) 832 3612
strony WWW:http://www.bibliotekawszkole.pl/centrum_informacji.php

Biblioteka i Edukacja

ukazuje się od roku:2012
wydawca:Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Ewa Piotrowska
e-mail:ewa.piotrowska@libpost.up.krakow.pl
adres:ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel.:(12) 662 6364
strony WWW:http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Biblioteka Publiczna

ISSN:2353-8007
ukazuje się od roku:2017
wydawca:Agencja Sukurs
częstotliwość:miesięcznik
redaktor nacz.:Aleksandra Sobańska
e-mail:bibliotekapubliczna@sukurs.edu.pl​
adres:Warszawa 01-518, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1
tel.:(022) 832 3611
fax:(022) 832 3612
strony WWW:https://www.bibliotekapubliczna.com

Biblioteka w Szkole

ISSN:0867-5600
ukazuje się od roku:1991
wydawca:Agencja Sukurs
częstotliwość:miesięcznik
redaktor nacz.:Juliusz Wasilewski
e-mail:bibliotekawszkole@sukurs.edu.pl
adres:Warszawa 00-950, skr. poczt. 109
tel.:(022) 832 3611
fax:(022) 832 3612
strony WWW:http://www.bibliotekawszkole.pl

Bibliotekarz

ISSN:0208-4333
ukazuje się od roku:1919
inst. sprawcza:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
wydawca:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość:miesięcznik
redaktor nacz.:Elżbieta Stefańczyk
e-mail:e.stefanczyk@sbp.pl
adres:Warszawa 00-335, Konopczyńskiego 5/7
tel.:600 433 877
fax:(022) 827 5296
strony WWW:http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2883&prev=497
uwagi:Pełne teksty dostępne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17777

Bibliotekarz Lubelski

ISSN:0137-9895
ukazuje się od roku:1956
inst. sprawcza:Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Grzegorz Figiel
e-mail:bibliotekarz.lubelski@gmail.com
adres:ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel.:(081) 5287402
fax:(081) 5287406
strony WWW:https://wbp.lublin.pl/index.php/category/bibliotekarz-lubelski/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW. Wszystkie numery archiwalne wydane od 1956 r. są dostępne w Bibliotece Cyfrowej WBP.

Bibliotekarz Lubuski

ukazuje się od roku:1996
inst. sprawcza:Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Andrzej Buck
e-mail:m.simonjetz@wimbp.zgora.pl
adres:WiMBP im. C. Norwida al. Wojska Polskiego 9 65-077 Zielona Góra
strony WWW:http://bibliotekarzlubuski.pl/
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Opolski

ISSN:2083-7321
ukazuje się od roku:2011
wydawca:Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Agnieszka Hałubiec
e-mail:redakcja@bibliotekarzopolski.pl
adres:45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel.:(77) 453 64 75
strony WWW:http://www.bibliotekarzopolski.pl/
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Podlaski

ISSN:1640-7806
ukazuje się od roku:2000
inst. sprawcza:Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Łukasz Zabielski
e-mail:bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl  lukasz.zabielski@ksiaznicapodlaska.pl
adres:Białystok 15-097, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
tel.:(085) 67 67 221
fax:(085) 67 67 220
strony WWW:http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl
uwagi:Czasopismo recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

ISSN:1426-4218
eISSN:1640-2200
ukazuje się od roku:1999
wydawca:Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Andrzej Marcinkiewicz
e-mail:amarcin@wbp.olsztyn.pl
adres:Olsztyn 10-117, ul. 1 Maja 5
tel.:(089) 527 9402
strony WWW:http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Zachodniopomorski

ISSN:0406-1578
ukazuje się od roku:1959
inst. sprawcza:Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Lucjan Bąbolewski
e-mail:bzp@ksiaznica.szczecin.pl
adres:Szczecin 70-205, ul. Podgórna 15/16
tel.:(091) 481 9100, (091) 481 9110
fax:(091) 481 9115
strony WWW:https://www.ksiaznica.szczecin.pl/bibliotekarz-zachodniopomorski
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych)

Biblioterapeuta – Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

ISSN:ISSN 1641-6643
ukazuje się od roku:1998
wydawca:Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Krystyna Hrcyk
e-mail:dyrekcja@skiba.edu.pl
adres:Wrocław 50-238, Niemcewicza 2
tel.:(0-71) 322 76 82
fax:(0-71) 792 50 01

Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

ISSN:1734-6576
ukazuje się od roku:2009
inst. sprawcza:Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Jolanta Gwiożdzik
e-mail:bibliothecanostra@awf.katowice.pl
adres:Biblioteka Główna AWF ul. Mikołowska 72 A 40-065 Katowice
tel.:32 207 51 35
strony WWW:http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

ISSN:0006-3940
ukazuje się od roku:1949
inst. sprawcza:Biblioteka Jagiellońska
wydawca:Uniwersytet Jagielloński
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Andrzej Obrębski
e-mail:andrzej.obrebski@uj.edu.pl
adres:Kraków
tel.:(012) 663-3560
fax:(012) 633-09-03
strony WWW:https://bj.uj.edu.pl/biuletynbj
uwagi:Spisy treści dostępne na stronie WWW. R. 1: 1949 – R. 67: 2017 dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej

ISSN:0373-174X
ukazuje się od roku:1952
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Wojciech Giermaziak
e-mail:sekretariat@gbl.waw.pl
adres:Warszawa 01-791, ul. Chocimska 22
tel.:(022) 849-74-04
strony WWW:http://www.gbl.waw.pl/, https://issuu.com/gownabibliotekalekarska
uwagi:czasopismo zawieszone w 2003 r., wznowione w 2016 r.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy

ISSN:2300-5955
ukazuje się od roku:2012
częstotliwośćrocznik
redaktor nacz.:Anna Marcol
e-mail:biuletyn.bnb@gmail.com
adres:Warszawa 00-335, ul. Konopczyńskiego 5/7
tel.:(022) 8275296
strony WWW:http://bnb.oeiizk.waw.pl/index.html

Dialogi Biblioteczne. Biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

ISSN:1899-2064
ukazuje się od roku:2008
inst. sprawcza:Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Anna Marcol
e-mail:dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl
adres:Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice
tel.:32 258-38-38
strony WWW:http://pbw.katowice.pl/ 
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

DIBP – Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych

ukazuje się od roku:2012
wydawca:Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Urszula Tobolska
e-mail:wydawnictwo@wroclaw.dbp.wroc.pl
adres:ul. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław
tel.:(71) 377 28 26
strony WWW:http://www.dbp.wroc.pl/dibp/
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Dostrzegacz Biblioteczny

ISSN:1732-4823
ukazuje się od roku:1996
inst. sprawcza:Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Wojciech Michalski (sekretarz redakcji)
e-mail:dostrzegaczbiblioteczny@gmail.com
adres:ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel.:(081) 5287428
fax:(081) 5287406
strony WWW:http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje.html
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych

ISSN:1426-3777
ukazuje się od roku:1995
wydawca:Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Bogumiła Warząchowska
e-mail:bogumila.warzachowska@us.edu.pl
adres:ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice
tel.:(32) 257 20 59
strony WWW:http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=76
uwagi:Czasopismo recenzowane; spisy treści na stronie WWW; pełne teksty w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES http://digital.fides.org.pl/publication/30

Folia Toruniensia

ISSN:1641-3792
ukazuje się od roku:2000
inst. sprawcza:Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
wydawca:Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Janusz Tandecki
e-mail:tandecki@umk.pl
adres:ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel.:(056) 622 66 42 wew. 143
fax:(056) 622 57 13
strony WWW:http://ksiaznica.torun.pl/o-nas/folia-toruniensia/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostepne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=24016

Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego : biuletyn informacyjno-metodyczny

ISSN:1689-9482
ukazuje się od roku:2008
wydawca:Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
częstotliwość:nieregularnie
e-mail:bpb@ksiaznicapodlaska.pl
adres:Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 11
tel.:(85) 741 66 89
strony WWW:http://www.pbc.biaman.pl/publication/15084
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie PBC

Ibinacja. Magazyn studencki KNS INIB UJ

ukazuje się od roku:2002
inst. sprawcza:Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Alicja Szyrszeń
e-mail:redakcja.ibinacja@gmail.com
adres:ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków
strony WWW:http://www-old.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/ibinacja/ibinacja.htm

In Crudo. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ukazuje się od roku:2009
inst. sprawcza:Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Marcin Karwowski
e-mail:knbukw@gmail.com
adres:Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Ogińskiego 16, 85-601 Bydgoszcz
strony WWW:http://kinib.kolo.ukw.edu.pl/

Książka i Czytelnik

ISSN:0208-8339
ukazuje się od roku:1981
wydawca:Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
częstotliwość:3 razy w roku
redaktor nacz.:Zespół Redakcyjny w składzie: Elżbieta Niechcaj-Nowicka, Andrzej Tyws, Rafał Werszler
e-mail:redakcja@wbp.wroc.pl
adres:Wrocław 50-116, Rynek 58
tel.:(071) 335 2207
strony WWW:http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=155
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie: Cyfrowy Dolny Śląsk

Libri Gedanenses

ISSN:0075 – 9163
ukazuje się od roku:1968
inst. sprawcza:Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Aleksander Baliński
e-mail:libri@bg.pan.pl
adres:ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel.:(58) 301 22 51 w. 423
fax:(58) 301 55 23
strony WWW:http://journals.pan.pl/libriged
uwagi:recenzowane

Medical Library Forum = Forum Bibliotek Medycznych

ISSN:1899-5829, E-ISSN 2450-0437
ukazuje się od roku:2008
inst. sprawcza:Biblioteka Uczelniana WUM
wydawca:Warszawski Uniwersytet Medyczny
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Irmina Utrata
e-mail:fbm@wum.edu.pl
adres:Żwirki i Wigury 63, pok. 307, 02-091 Warszawa
tel.:22 116 60 11
fax:
strony WWW:https://fbm.wum.edu.pl/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Nowa Biblioteka

ISSN:1505-4195  ; 2451-2575 WERSJA ELEKTRONICZNA
ukazuje się od roku:1998 (wznowione w 2010 r.)
inst. sprawcza:Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Agnieszka Gołda
e-mail:nowa.biblioteka@gmail.com
adres:Katowice 40-032, Plac Sejmu Śląskiego 1
tel.:(32) 2009-314
strony WWW:http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/
uwagi:recenzowane; spisy treści, abstrakty i wersja pełnotekstowa na stronie WWW

Podkarpackie Studia Biblioteczne

ukazuje się od roku:2012
wydawca:Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego.
redaktor nacz.:Bożena Jaskowska
e-mail:psb@ur.edu.pl
adres:ul. prof. Stanisława Pigonia 8 35-959 Rzeszów
tel.:(17) 872 13 61
strony WWW:http://psb.ur.edu.pl/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty na stronie WWW, dostępna wersja na e-czytnik: e-pub, MOBI

Polish Libraries Today

ISSN:0867-6976
ukazuje się od roku:1991-2011
inst. sprawcza:Biblioteka Narodowa
wydawca:Biblioteka Narodowa
częstotliwość:nieregularna
redaktor nacz.:Od vol. 4  Adam Manikowski

Od vol. 5  Wojciech Tyszka

Od vol. 6 Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska

e-mail:
adres:02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel.:+48 22 608 2250
fax:+48 22 608 2250
strony WWW:https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/elektroniczne-publikacje-bn/polish-libraries/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Następnie: „Polish Libraries” ISSN 0867-6976

Poradnik Bibliotekarza

ISSN:0032-4752
ukazuje się od roku:1949
inst. sprawcza:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wydawca:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość:miesięcznik
redaktor nacz.:Jadwiga Chruścińska
e-mail:
adres:Warszawa 00-335, Konopczyńskiego 5/7
tel.:(022) 827 5296, (022) 823 9978 w. 18
fax:(022) 827 5296
strony WWW:http://www.ebib.info/content/view/73/170/
uwagi:Pełne teksty dostepne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19243

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

ISSN:1230-5529
ukazuje się od roku:1993
inst. sprawcza:Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Diana Pietruch-Reizes
e-mail:ptin@ptin.org.pl
adres:Katowice 40-032, pl. Sejmu śląskiego 1, pok. 311; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
tel.:(032) 200 9311
strony WWW:http://www.ptin.org.pl/
uwagi:Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Przegląd Biblioteczny

ISSN:0033-202X
ukazuje się od roku:1927
inst. sprawcza:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wydawca:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Barbara Sosińska-Kalata
e-mail:przeglad.biblioteczny.iinsb@uw.edu.pl
adres:Warszawa 00-334, ul. Konopczyńskiego 5/7
tel.:(022) 827 5296
strony WWW:http://www.ebib.info/content/view/74/170/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

ISSN:0079-3140
ukazuje się od roku:1955
inst. sprawcza:Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
wydawca:Polska Akademia Umiejętności
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Karolina Grodziska
e-mail:biblioteka@pau.krakow.pl
adres:ul.Sławkowska 17, 31-016 Kraków
tel.:tel: (12) 431 00 21
fax:fax: (12) 422 29 15
strony WWW:http://biblioteka.pau.krakow.pl/?page_id=100
uwagi:Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Rocznik Historii Prasy Polskiej

ISSN:1509-1074
ukazuje się od roku:1998
inst. sprawcza:Polska Akademia Nauk; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
wydawca:Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
częstotliwość:Półrocznik
redaktor nacz.:Jarowiecki, Jerzy
e-mail:rocznikp@up.krakow.pl
adres:ul. Podchorążych 2/355, 30-084 Kraków
tel.:012 638-66-86
strony WWW:http://www.up.krakow.pl/rocznik/, http://www.versitaopen.com/yhpp/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
http://mbc.malopolska.pl/publication/70944

Roczniki Biblioteczne

ISSN:0080-3626
ukazuje się od roku:1957
inst. sprawcza:Ministerstwo Edukacji i Nauki
wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Anna Żbikowska-Migoń
e-mail:
adres:Wrocław 50-137, Pl. Uniwersytecki 9/13
tel.:(071) 343 7811
strony WWW:http://www.rocznikibiblioteczne.edu.pl/spisy.php
uwagi:Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Sztuka Edycji

ISSN:2084-7963
ukazuje się od roku:2011
inst. sprawcza:Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK
wydawca:Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Mirosław Strzyżewski
e-mail:
adres:Toruń 87-100, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.:(0-56) 611-35-42
strony WWW:http://www.sztukaedycji.umk.pl/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK
http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopismo_seria_Sztuka+Edycji.html

Toruńskie Studia Bibliologiczne

ISSN:2080-1807
ukazuje się od roku:2008
inst. sprawcza:Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
wydawca:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska
e-mail:tsb@umk.pl
adres:ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.:(056) 611-44-15
fax:(056) 611-44-15
strony WWW:http://www.home.umk.pl/~tsb/?q=pl
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK
http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopismo_seria_Toru%F1skie+Studia+Bibliologiczne.html

Tytuł Ujednolicony

ISSN:1899-4148
ukazuje się od roku:2010
wydawca:Centrum NUKAT
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Kamila Grzędzińska
e-mail:k.grzedzinska@uw.edu.pl
adres:ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
strony WWW:http://www.tytulujednolicony.pl/
uwagi:Pełne teksty na stronie WWW

Warsztaty Bibliotekarskie

ISSN:1732-7008
ukazuje się od roku:2004
wydawca:Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
częstotliwość:kwartalnik
redaktor nacz.:Wies
e-mail:biblpedpiotrkow@o2.pl
adres:Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Wojska Polskiego 122 e
tel.:(044) 649 5077
fax:(044) 649 5077
strony WWW:http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html
uwagi:Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Zagadnienia Informacji Naukowej

ISSN:0324-8194
ukazuje się od roku:1972
inst. sprawcza:Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość:półrocznik
redaktor nacz.:Bożenna Bojar
e-mail:zj@nck.pl
adres:Warszawa 00-335, ul. Konopczyńskiego 5/7
strony WWW:http://www.ebib.info/content/view/75/170/
uwagi:Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Zarządzanie Biblioteką

ISSN:2081-1004
ukazuje się od roku:2009
inst. sprawcza:Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
wydawca:Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
częstotliwość:rocznik
redaktor nacz.:Maja Wojciechowska
e-mail:wydawnictwo@ateneum.edu.pl
adres:ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
tel.:(58) 307-45-41
uwagi:Recenzowane, spisy treści i abstrakty dostępne na stronie WWW

Dodaj komentarz