Redakcja Serwisu EBIB

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Stowarzyszenia EBIB

Zarząd serwisu EBIB

Zdjęcia zespołu EBIB

Iwona Sójkowska – Prezes iwona.sojkowska@ebib.pl
Joanna Broniarczyk – Wiceprezes joanna.broniarczyk@ebib.pl
Dagmara Sawicka – Sekretarz dagmara.sawicka@ebib.pl

Adres korespondencyjny: Sadurki 233, 24-150 Nałęczów, tel. (081) 5017894

Kontakt mailowy: redakcja@ebib.pl

Redakcja serwisów:

Anna Komperda – kierownik anna.komperda@ebib.pl
Bożena Bednarek-Michalska
Lidia Derfert-Wolf
Bożena Grocholska
Dorota Lipińska
Magdalena Maciąg
Dagmara Sawicka
Iwona Sójkowska
Beata Starosta
Marek Stepowicz
Milena Śliwińska

Redaktorzy czasopisma „Biuletyn EBIB”

Lidia Derfert-Wolf – redaktor naczelna od 1.01.2018 r. lidia.derfert-wolf@ebib.pl
Iwona Sójkowska – sekretarz naukowy iwona.sojkowska@ebib.pl
Bożena Bednarek-Michalska – red. nacz. do 31.12.2017 r. bozena.michalska@ebib.pl
Beata Antczak-Sabala
Anna Filipowicz
Bożena Grocholska
Katarzyna Kozak
Dorota Lipińska
Marzena Marcinek
Ewa Rozkosz
Beata Starosta

Redakcja Wiadomości

Anna Filipowicz – kierownik anna.filipowicz@ebib.pl
Dagmara Sawicka
Iwona Sójkowska
Bożena Bednarek-Michalska
Katarzyna Kozak
Milena Śliwińska

Zespół korekty

Beata Antczak-Sabala – kierownik beata.antczak@ebib.pl
Zuzanna Helis
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat
Milena Śliwińska

Redakcja techniczna

Joanna Broniarczyk – kierownik joanna.broniarczyk@ebib.pl
Aleksander Radwański
Marek Stepowicz
Maciej Dynkowski

Redakcja angielskojęzyczna

Bożena Bednarek-Michalska – kierownik bozena.michalska@ebib.pl
Agnieszka Brachfogel
Ewelina Melnarowicz
Justyna Zawada
Joanna Pawliczak

Wsparcie prawne
Barbara Szczepańska

Korespondent zewnętrzny
Iwona Malka

Dodaj komentarz