Konferencje w Polsce 2019

21-22.03. – Kraków Ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oblicza technologii”. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza.

21-22.03. – Kędzierzyn-Koźle – 2. Konferencja „Biblioteka Miejscem Spotkań Na Przełomie Tradycji I Nowoczesności – Młodzi W Bibliotece”. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

26.03. – Kraków Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Patronat medialny EBIB.

26.03. – Warszawa Seminarium PolBiT Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Patronat medialny EBIB.

27.03. – Toruń – Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy Licencja na czytanie IV. Komiks? Obecny! Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.

4.04. – Częstochowa „70 lat drukiem i bitami spisane”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej.

13-14.05. – Warszawa V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Nauka o informacji w okresie zmian „Rewolucja cyfrowa dziś i jutro – infrastruktura, usługi, użytkownicy”. Organizatorzy: Katedra Informatologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, International Society for Knowledge Organization (ISKO).

15-17.05. – Warszawa – DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce. Organizatorzy: DARIAH-EU, DARIAH-PL, ICM UW.

16-17.05. – Gdańsk – XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

3-4.06 – Bydgoszcz – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Organizator: Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

12-14.06. – Łódź – I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Organizatorzy: Stowarzyszenie EBIB, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Grupa Bibliotek Wyższych Szkół Bankowych. Patronat medialny EBIB.

18-19.06. – Wrocław –  II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”. Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

12-13.09. – Poznań – 12 Forum Młodych Bibliotekarzy „Bibliotekarz do Poznania”. Organizator: Biblioteki poznańskie.

12-13.09. – Kraków Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza. Patronat medialny EBIB.

16-19.09. – Bydgoszcz-Peplin-Toruń –  XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Medyczna CM UMK. Patronat medialny EBIB.

19-20.09. – Bydgoszcz – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

23.09. – Wrocław – Form Dobrych Praktyk : zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu .

27.09. Słupsk – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

23-25.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2019.

13-15.11. – Poznań – I Konferencja Naukowa – „Wojna i książka”. Organizatorzy:
Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

14-15.11. – Warszawa – XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Polskie biblioteki i reszta świata”. Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego