Konferencje w Polsce 2019

12-13.09. – Poznań – 12 Forum Młodych Bibliotekarzy „Bibliotekarz do Poznania”. Organizator: Biblioteki poznańskie.

12-13.09. – Kraków Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza. Patronat medialny EBIB.

16-18.09. – Bydgoszcz-Pelplin-Toruń XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Medyczna CM UMK. Patronat medialny EBIB.

18-20.09. – KrakówXV Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

19-20.09. – Bydgoszcz – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

23.09. – Wrocław –  Form Dobrych Praktyk : zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu .

23-24.09 – Gdynia – Kierunek – Wizerunek – branżowa (nie)konferencja. Organizator: Biblioteka Gdynia.

26.09. – Chorzów – Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Patronat medialny EBIB.

27.09. Słupsk – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

8-9.10. Gdańsk – III Pomorska Konferencja Open Science. Otwarte dane dla nauki i społeczeństwa. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

17-18.10. – Opole – Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Aleph „PolALEPH”. Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego oraz Aleph Polska.

15.10. – Piotrków Trybunalski – Konferencja Biblioterapeutyczna „Czytanie bawi, uczy, leczy”. Organizatorzy: Łódzkie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Zarząd Okręgu Łódzkiego oraz Zarządy Oddziału w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim i Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

23-25.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2019: „Po drugiej stronie lustra: AI, UX, UI w bibliotekach”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu Małopolskiego. Patronat medialny EBIB.

4-5.11. – Lwów – Wyższa szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Organizatorzy: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska. Patronat medialny EBIB. Informacja w języku polskim.

13-15.11. – Poznań – I Konferencja Naukowa – „Wojna i książka”. Organizatorzy:
Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

14-15.11. – Warszawa – XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Polskie biblioteki i reszta świata”. Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego. Patronat medialny EBIB.

22.11. – Wrocław – XI Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Ustawa 2.0 – biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości”. Organizator: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

25-26.11. – Warszawa – Konferencja z cyklu HINC OMNIA „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

4.12. – KatowiceKonferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”. Organizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Katedra Informatologii i Bibliologii (Uniwersytet Łódzki) i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

5.12. – Katowice – XIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Specjalna * Specjalny * Specjalne – Biblioteka * Użytkownik * Usługi”. Organizator: Koło Naukowe Infologów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.