Małopolskie Forum Bibliotek – Biblioteka 2.028

Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach Małopolskiego Forum Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem”. Tematycznie konferencja odwołuje się do modelu Biblioteki 2.0. Będzie czas na debatę o obecnej kondycji bibliotek i ich użytkowników oraz na rozważania nad możliwymi scenariuszami przemian w nadchodzących latach pod wpływem zmieniającego się otoczenia medialno-komunikacyjnego.

Pierwszego dnia konferencji, w Bibliotece Jagiellońskiej, wygłoszone zostaną referaty uczestników i prelekcje zaproszonych gości, drugiego dnia, podczas Krakowskich Targów Książki, odbędą się seminaria i debaty, a w trzeci dzień warsztaty, organizowane na terenie Biblioteki Jagiellońskiej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Nadesłała: E. Dąbrowska