II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas wraz z Oficyną Wydawniczą „Humanitas” organizują II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy, który odbędzie się 4-go czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Jest to wydarzenie, którego głównym celem jest integracja środowiska Bibliotekarzy i Wydawców. Zapraszamy do udziału.Tegoroczna edycja będzie wydarzeniem jednodniowym podzielonym na dwa panele tematyczne, z czego pierwszy z nich skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z pracą bibliotek, drugi dotyczyć będzie szeroko rozumianej działalności wydawniczej. Bibliotekarze będą mieli okazję zapoznać się z nowymi metodami pracy z różnymi grupami użytkowników i nowoczesnymi narzędziami, które w tej pracy można wykorzystać, jak również dowiedzą się gdzie, z kim i w jakim zakresie można i warto współpracować, zarówno w zakresie poszerzenia oferty biblioteki, jak i podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Z kolei Wydawcom postaramy się przede wszystkim przybliżyć kwestie związane z różnymi formami i kanałami dystrybucji publikacji, w tym zarówno ich sprzedaży, jak i nieodpłatnego udostępniania w ramach polityki otwartego dostępu.

Nadesłała:  M. Caban