Gliwice, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Nazwa instytucji = Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Dokładny adres = 44-101 Gliwice, ul Pszczyńska 37
Data złożenia oferty = 2018-03-29
Data ważności ogłoszenia = 2018-04-20
Oferowane stanowisko = specjalista ds. informacji naukowo – technicznej

Zakres obowiązków = Ramowy opis zadań na stanowisku pracy:
– selekcja, opracowywanie (tworzenie opisów niezbędnych do identyfikacji źródeł, klasyfikowanie tematyczne, itp.), wyszukiwanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji;
– analiza artykułów i innych opracowań technicznych z zakresu działalności Instytutu oraz opracowywanie dokumentacyjne, w tym tworzenie miesięcznika bibliograficznego;
– obsługa biblioteki technicznej (obsługa czytelników, zamówienia, prenumeraty, wymiana międzybiblioteczna, obsługa komputerowych baz danych, udział w opracowaniu formalnym i rzeczowym gromadzonych źródeł informacji).

Tryb pracy = pełny etat (od pn-pt)
Data zatrudnienia = 2018-04-16
Proponowane wynagrodzenie = do negocjacji
Wykształcenie =
– wykształcenie kierunkowe: studia II st. z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (lub studia podyplomowe z wym. kierunku);
– umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, opracowywania, analizy, oceny, selekcji informacji zawartych w źródłach pierwotnych i pochodnych;
– umiejętność tworzenia opisu bibliograficznego książki;
– znajomość programu bibliotecznego Prolib, mile widziana znajomość formatu MARC21.

WYMAGANE
– znajomość zagadnień bibliometrii: wskaźniki cytowań i indeks Hirscha;
– biegła znajomość pakietu MS Office (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji);
– swobodna obsługa Internetu, umiejętność korzystania z baz danych z zakresu bibliografii naukowej;
– znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym;
– dokładność i zdolności organizacyjne oraz umiejętność szybkiego uczenia się.

Dodatkowe wymagania =
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności
Adres kontaktowy = oferta zamieszczona
http://komag.eu/praca/1903-specjalista-ds-informacji-naukowo-technicznej
Uwagi = z uwagi na konieczność obsady stanowiska – sprawa pilna

Dodaj komentarz