Warsztaty prawne i techniczne

Została uruchomiona rekrutacja na warsztaty, które odbędą się drugiego dnia
konferencji „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding
Best Practices”, organizowanej przez Konsorcjum DARIAH-PL, wspólnie z
DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r.
Odbędą się dwa równoległe warsztaty: techniczny i prawny, na oba obowiązuje
oddzielna rekrutacja. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego uczestnictwa http://dariahtheme2017.dariah.pl/warsztaty/. Więcej informacji dotyczących konferencji znajdą Państwo na stronie  http://dariahtheme2017.dariah.pl.