Niewygodne dla władzy – zgłoszenia na konferencję

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
organizuje, w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.

Na propozycje wystąpień organizatorzy czekają do 14 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Założeniem konferencji jest podjecie dyskusji na temat funkcjonowania i znaczenia cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. W kręgu zainteresowań organizatorów pozostają mechanizmy służące kontroli słowa, praktyczne przejawy działalności cenzury oraz skutki wprowadzonych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk twórców, redaktorów, wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji informacji.