Folia Toruniensia – nowy numer

W listopadzie ukazał się kolejny tom naukowego czasopisma „Folia Toruniensia” (tom 17 za 2017 rok). Periodyk jest wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ISSN1641–3792; DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT).

 „Folia Toruniensia” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 757) – 6 punktów. Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów dotyczących bibliologii, informatologii i archiwistyki. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Redakcja „Folia Toruniensia” zbiera obecnie materiały do kolejnych tomów. Zwracamy się do Państwa z propozycją przygotowania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Obecnie proces wydawniczy odbywa się za pomocą Akademickiej Platformy Czasopism (http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/FT/index), która jest systemem zarządzania treścią. Dlatego prosimy o zgłaszanie tekstów za jej pomocą. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętymi zobowiązaniami planuje się zamknięcie 18 tomu do końca kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenia tematów oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres:  Prof. dr hab. Janusza Tandeckiego  tandecki@umk.pl.

Kontakt do redakcji:
dr Mariusz Balcerek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Redakcja czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 622 66 42
e-mail. m.balcerek@ksiaznica.torun.pl