Konkurs na dyrektora biblioteki UMK

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej; Miejsce pracy: Toruń; Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za działalność Biblioteki.

Wymagania kwalifikacyjne;

  • wykształcenie wyższe,
  • posiadanie uprawnień dyplomowego bibliotekarza lub stopnia naukowego,
  • co najmniej 5 – letni staż pracy,
  • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość specyfiki organizacji i funkcjonowania Uczelni oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy (w tym pracy zespołowej), otwartość na innowacyjne rozwiązania,
  • operatywność, komunikatywność, kreatywność.

Oferty zawierające: list motywacyjny, życiorys zawodowy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje oraz wizję funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej na kadencję należy składać do 20.04.2018 r. w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 309) u. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dzsprac@umk.pl

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922, j.t. z późn.zm.)