Warszawa, Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca
Dokładny adres = al.Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-03-12
Data ważności ogłoszenia = 2018-03-31
Oferowane stanowisko = bibliotekarz w dziale udostępniania zbiorów (czytelnia)

Zakres obowiązków = wypożyczanie księgozbioru użytkownikom CBS, dyżury w określone dni tygodnia, pomoc przy selekcji księgozbioru, włączanie do zbiorów publikacji zwróconych przez czytelnika, okresowa pomoc przy przemieszczaniu partii księgozbioru w magazynach, czuwanie nad prawidłowym rozmieszczeniem księgozbioru czytelni

Tryb pracy = 1/2 etatu
Data zatrudnienia = 2018-04-01
Proponowane wynagrodzenie = 1470 zł brutto w wymiarze 1/2 etatu
Wykształcenie = najchętniej wyższe humanistyczne (preferowane studia z zakresu informacji naukowej)
Dodatkowe wymagania = znajomość języka angielskiego min. w stopniu podstawowym,
znajomość obsługi urządzeń komputerowych (CBS posiada system Aleph)
Inne wymagania = odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista,
Wymagane dokumenty = CV
Adres kontaktowy = Bożena Łazowska – dyrektor CBS, tel.695 255 430, 22 608 3250 b.lazowska@stat.gov.pl lub Dorota Kierska – kierownik działu
tel.22 608 3746, d.kierska@stat.gov.pl

Uwagi = najchętniej przyjmiemy studenta/tkę ostatnich lat studiów

Dodaj komentarz