BIBLIOTEKA… to więcej niż myślisz

Biblioteka Akademicka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji, której przewodnie hasło zachęca do rozważań teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek.

Konferencja ma być również impulsem do analizy lokalnej, regionalnej i globalnej bibliotekarskiej rzeczywistości, do spojrzenia na strategię i wizję rozwoju, na sprzyjające rozwojowi możliwości, a także pojawiające się bariery i zagrożenia.
W imieniu organizatora ZAPRASZAMY!