Zmiany w prawie autorskim – debaty w Brukseli

Sparc EUROPE opublikowało opracowane przez Ásta Helgadóttir krótkie podsumowanie Copyright Reform: Where it currently stands dotyczące obecnego stanu prac nad reformą prawa autorskiego, która od lat jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej oraz dotyczące także zaangażowanie SPARC w te debaty.