Licencje krajowe przedłużone

Uprzejmie informujemy, że licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science zostały przedłużone na rok 2018 z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przyznanie środków na te licencje do 30 marca 2018. W przypadku, gdyby zabrakło środków na pokrycie kosztów licencji na okres do końca roku, licencje mogą zostać zakończone wcześniej, co jednak uważamy za bardzo mało prawdopodobne.

Ponadto zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych  InCites (dodatek do bazy Web of Science) i  SciVal (dodatek do bazy Scopus), a licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in.  ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Informujemy ponadto, że ICM zawarł w końcu grudnia 2017 umowy z wydawcami lub przedstawicielami wydawców na dofinansowanie konsorcjów AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i Taylor-Francis 2018. Umowy te są już dostępne, a ogłoszenia oraz protokoły z zakończenia zamówień tych licencji będą udostępniane dla uczestników konsorcjów najpóźniej od 12 stycznia 2018 poprzez koordynatorów lub będzie je można uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl. Licencja IEEE jest dofinansowana w ramach umowy trzyletniej 2017-2019. Pozostałe licencje konsorcyjne są na razie kontynuowane na zasadzie testu. Umowy na dofinansowanie konsorcjów Emerald i Passport zostaną zawarte po uzupełnieniu przed wydawców dokumentów do zamówień. Umowy na zakup licencji konsorcyjnych ACS, IOP, Proquest i Reaxys zostaną zawarte po wpłynięciu do ICM umów konsorcyjnych od wszystkich uczestników. Zamówienie Math zostanie uruchomione w styczniu 2018. Zamówienie NPG będzie zrealizowane w lutym 2018 po zakończeniu przetargu.

Komunikat  z 14 grudnia 2017 zacytowany ze strony ICM UW