ISIC 2018: The Information Behaviour Conference

W dniach 9-11 października 2018r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja z cyklu ISIC poprzedzona (8 października) warsztatami dla doktorantów. Jest to jedno z najważniejszych globalnych forów dyskusji na temat relacji człowieka z informacją w różnych kontekstach. ISIC stanowi platformę spotkań, współpracy i wzajemnych inspiracji badaczy zachowań informacyjnych z całego świata, wyznaczając kierunki rozwoju badań i rozważań w tym zakresie oraz integrując społeczność naukową zainteresowaną problematyką przedmiotu.

Konferencja ISIC, poprzez interdyscyplinarny charakter, stwarza okazję do wymiany myśli między reprezentantami różnych dyscyplin (w tym np. informatologii, nauki o komunikowaniu, nauki o zarządzaniu, psychologii, socjologii, informatyki), których łączy zainteresowanie różnymi aspektami zachowań informacyjnych człowieka.

Konferencje ISIC odbywają się od 1996 roku co dwa lata w różnych krajach świata. W 2018 roku ta prestiżowa konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Spodziewamy się gości z wielu ważnych ośrodków naukowych w krajach europejskich, a także z Ameryki, Australii i Azji. Zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia: http://www.isic2018.com.

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków