Ustawa 2.0 , a otwarty dostęp do wiedzy naukowej

KOED, do której należy także EBIB, wystosowała list do MNiSW odnoszący się do  projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – tzw. Konstytucji dla Nauki, Ustawy 2.0, której celem jest reforma polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Koalicjanci dostrzegli nieobecność zagadnienia otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej, także poza środowiskiem akademickim. Zwrócili uwagę, że kwestie komunikacji naukowej, w tym otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, znajdują się wśród najważniejszych wyzwań krajów wysoko rozwiniętych, o dużym potencjale badawczym… Więcej informacji oraz pełna treść listu znajduje się na stronie KOED.