Niezwykle rzadkie wydawnictwa muzyczne w „Bibliotece na Koszykowej”

W ramach projektu udostępniono Czytelnikom i wszystkim zainteresowanym kolejny zbiór, liczący 3 000 wol., niezwykle rzadkich wydawnictw muzycznych. W zbiorach Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy znajduje się obecnie 26 800 wydawnictw muzycznych.

Kolekcja wydawnictw muzycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy jest w skali kraju bardzo cennym zbiorem, zawierającym wiele unikatowych pozycji, w tym 80 nut z pierwszej połowy XIX w. zachowanych tylko w tej Bibliotece. Starsza część zbioru wraz ze zbiorami Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego stanowi główną zachowaną pozostałość dawnych warszawskich kolekcji druków muzycznych. Również – bardzo popularne wśród czytelników – nuty z okresu międzywojennego są jednym z najcenniejszych zbiorów w Polsce. Kolekcja wydawnictw nutowych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy jest wynikiem stuletniego procesu gromadzenia zbiorów drogą egzemplarza obowiązkowego (już od wczesnych lat 20. XX wieku), darów oraz zakupów. Do chwili obecnej 47% zbioru zostało opracowane w zautomatyzowanym katalogu bibliotecznym ALEPH. 

W 2017 r. w ramach projektu „Katalog wydawnictw muzycznych XIX-XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – kontynuacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę, pracownicy Biblioteki opracowali kolejne 3 000 nut, w tym 230 woluminów cimeliów.

Zbiór cimeliów muzycznych w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy jest znaczącą co do wielkości kolekcją tego typu muzykaliów w kraju, a wraz ze zbiorami Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego (obecnie Uniwersytetu Muzycznego) stanowi ważną pozostałość dawnych warszawskich kolekcji druków muzycznych. Do grupy tej należą na przykład następujące wydawnictwa : Josepha Wieniawskiego  „Valse de concert : pour le piano Op. 3”, wydane w Berlinie i Poznaniu ok. roku 1855 ; Michała Kleofasa Ogińskiego „Polonaise d’Oginski : veriee pour harpe ou piano… „, wydane w Paryżu ok. roku 1820 ; utwór Ludwika Nowickiego „Cieniom Adama Mickiewicza : Koncert nad koncertami Jankiela : Polonez z poematu Pan Tadeusz [na fortepian]”, wydany w Wilnie w 1862 r. czy unikatowe nuty autorstwa Stanisława Wiechowicza „Oj, ty wolo : na chór mieszany”, wydane w Poznaniu w 1929 r. Pozostałe wydawnictwa wybrane do projektu to 2 770 nut polskich i obcych z lat 60., 70. i 80. XX w., m.in. utwory kompozytorów polskich najaktywniejszych w tych dekadach, np. Andrzeja Panufnika, Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda czy Witolda Lutosławskiego.

W celu zwiększenia dostępności do tych dokumentów, zdigitalizowalizowano najcenniejsze z nich i zamieszczono w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Do digitalizacji zostały wybrane pozycje unikatowe, niewystępujące w Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Projekt „Katalog wydawnictw muzycznych XIX – XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – kontynuacja” został zrealizowany w terminie 02.01.2017 do 29.12.2017 r. ze środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nadesłał:Paweł Kalinowski