Biblioteki i prawo autorskie

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem i prezentacjami z webinarium IFLA o bibliotekach i prawie autorskim na agendzie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  (WIPO). Materiały dostępne pod linkiem IFLA Webinar: Libraries, copyright and the World Intellectual Property Organisation (English).

W dniach  13-17 listopada odbyła się kolejna sesja Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich (SCCR) poświęcona m.in. dozwolonemu użytkowi bibliotek. Można zapoznać się z podsumowaniem sesji na blogu fundacji http://eifl.net/blogs/libraries-wipo-progress-action-plan. Jednym z punktów programu było przedstawienie przez prof. Kenetha Crewsa nowej wersji raportu na temat dozwolonego użytku bibliotek i archiwów w 191 krajach http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389654. Jest to czwarta wersja raportu przygotowywana przez prof. Crewsa na zlecenie WIPO. Pierwszy raport powstał w 2008, następne w 2014 i 2015. Jednym z konsultantów profesora jest nasza redakcyjna koleżanka Barbara Szczepańska.