Webinaria TuEuropeana 2017

W ramach projektu TuEuropeana odbędzie się 5 webinariów, a ich tematyka dotyczyć będzie przedstawienia platformy Europeana, wprowadzenia do monitorowania oglądalności serwisów, sposobów badania użyteczności serwisów udostępniania zbiorów. Seminarzyści pochylą się również nad prawnymi aspektami wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów kultury umieszczanych w internecie.

Celem webinariów będzie przybliżenie uczestnikom portalu Europeana zasad przekazywania danych do tego portalu. Omówione zostaną również podstawowe kwestie związane z prawem autorskim w kontekście udostępniania zbiorów online, a także przedstawiony zostanie szereg narzędzi pozwalających na mierzenie wpływu i oglądalności udostępnianych w sieci zbiorów.

Webinaria realizowane będą na platformie YouTube. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, jednak do zadawania pytań i komentowania przebiegu webinarium niezbędne będzie konto Google. Webinaria będzie można oglądać na kanale YouTube prowadzonym przez Federację Bibliotek Cyfrowych.

Webinaria poprowadzi Marcin Werla z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, operatora Federacji Bibliotek Cyfrowych. Informacja dla prasy

Kiedy?

Szczegółowy harmonogram i zarys programu webinariów dostępny jest poniżej.

15.11.2017, godz. 12:00 – TuEuropeana 2017 #1 – Wprowadzenie do Europeany (https://www.youtube.com/watch?v=eH7zOzjfX04)

Celem webinarium będzie kompleksowe przedstawienie uczestnikom portalu Europeana. Omówiona zostanie historia powstania i rozwoju tego portalu, możliwości jakie daje użytkownikom końcowym, a także sposoby współpracy instytucji kultury z tym portalem i z międzynarodową siecią Europeana. Czas trwania: 90 minut.

29.11.2017, godz. 12:00 – TuEuropeana 2017 #2 – Prawo autorskie w udostępnianiu zbiorów i Europeana Publishing Framework (https://www.youtube.com/watch?v=S97VztRhlWU)

Celem webinarium będzie zasygnalizowanie najważniejszych wyzwań związanych z prawem autorskim w kontekście udostępniania zbiorów online. Tę część poprowadzi gościnnie prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa autorskiego. Drugim elementem webinarium będzie omówienie dokumentu Europeana Publishing Framework, który określa prawne i techniczne wymagania związane z przekazywaniem danych o zbiorach do Europeany. Czas trwania: 120 minut.

13.12.2017, godz. 12:00 – TuEuropeana 2017 #3 – Mierzenie siły oddziaływania instytucji kultury – Europeana Impact Playbook (https://www.youtube.com/watch?v=IQ7i3T___DU)

Celem webinarium będzie przedstawienie narzędzia opracowanego przez Fundację Europeana (Europeana Impact Playbook), które ma wspierać instytucje kultury w mierzeniu szeroko rozumianego wpływu podejmowanych przez nie działań, w szczególności tych związanych z udostępnianiem zbiorów online. Czas trwania: 90 minut.

10.01.2018, godz. 12:00 – TuEuropeana 2017 #4 – Mierzenie oglądalności zbiorów on-line (cz. 1) (https://www.youtube.com/watch?v=bLiV66vJVaw)

Celem webinarium będzie wprowadzenie uczestników do tematyki mierzenia oglądalności zbiorów online oraz omówienie podstawowych możliwości narzędzi do analityki webowej, takich jak Google Analytics. Czas trwania: 90 minut.

24.01.2018, godz. 12:00 – TuEuropeana 2017 #5 – Mierzenie oglądalności zbiorów on-line (cz. 2) (https://www.youtube.com/watch?v=4FE0Ozu0K7w)

Celem webinarium będzie omówienie zaawansowanych możliwości narzędzia Google Analytics i Google Search Console w kontekście monitorowania oglądalności zbiorów online. Przedstawione zostanie również dodatkowe narzędzie do analizy zachowania użytkowników na stronach WWW o nazwie HotJar. Czas trwania: 90 minut.