Konwersatoria bibliotekoznawcze 2017-2018

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.
Plan spotkań na rok akademicki 2017/2018:
15 listopada 2017 r. – prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej
13 grudnia 2017 r. – prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Bibliotekarz: przesłanki zawodu

17 stycznia 2018 r. – dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Historia prasy kobiecej
14 lutego 2018 r. – prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski), „Encyklopedia Książki” – dzieje i realizacja projektu
21 marca 2018 r. – dr hab. Maciej Matwijów prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Zbiory rękopiśmienne w Polsce
18 kwietnia 2018 r. – dr hab. Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – Przemiany rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2016
16 maja 2018 r. – prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Memy internetowe we współczesnym dyskursie publicznym

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań organizatorzy będą informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl. Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Nadesłał: P. Bartkowiak