Webinarium biblioterapeutyczne

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne w ramach obchodów II Dnia Biblioterapii serdecznie zapraszają do udziału w webinarium biblioterapeutycznym! Już 16 listopada spotkamy się z dr Wandą Matras-Mastalerz. TEMAT: Metafory literackie w procesie (auto) modelowania i rozwoju młodego czytelnika. GDZIE: wszędzie! Wystarczy kliknąć https://cld.clickmeeting.com/metafory-literackie i się zalogować.

OPIS WEBINARIUM: Proponowany wykład będzie stanowił próbę wskazania wartości metafor literackich w edukacji, terapii i wychowaniu dzieci i młodzieży. Literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem. Siła przekazu tkwi w metaforach literackich, które tworzą płaszczyzny umożliwiające indywidualne odczytywanie sensu tekstu. W rozumieniu znaczeń metafor dużą rolę odgrywa kontekst ich użycia. Książki poszerzają granice osobistego widnokręgu czytelnika wzbogacając
go o nowe doświadczenia i „przesuwając” horyzonty wyobraźni.  Możliwość różnorodnych interpretacji sprzyja nadawaniu osobistych znaczeń, a to z
kolei indywidualizuje przeżycia związane z procesem biblioterapeutycznym. „Nośność” tekstom zapewniają najczęściej metafory proste i czytelne, a jednocześnie trafiające w gusta młodych odbiorców. Świat wykreowany w lekturze jest uniwersalny, czytelnik może odnieść go do osobistych doświadczeń, odkrywać zbieżność między własnym życiem a kreacją utworu. W tym znaczeniu akt lektury to kontakt z wartościami,
służący pogłębianiu wiedzy, przeżyciom estetycznym, terapeutycznym i funkcjom wychowawczym.

DR WANDA MATRAS-MASTALERZ – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Krakowskiego KołaBiblioterapeutów, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej i edukacyjnej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA PLATFORMĘ WEBINARYJNĄ: Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć https://cld.clickmeeting.com/metafory-literackieoraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem (czyli o 18.45) i czekać na jego rozpoczęcie. W trackie spotkania osoba moderująca, będzie służyć pomocą w razie
jakichkolwiek trudności. Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY!

CO TO JEST WEBINARIUM: Webinarium, to wykład internetowy przeprowadzany za pomocą specjalnie do tego przygotowanej platformy. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy dostęp do internetu oraz głośniki lub słuchawki. O wyznaczonej godzinie należy zalogować się do platformy webinaryjnej wchodząc na podany przez organizatora link (znajdą go Państwo poniżej). Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.

Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi tutaj: http://www.biblioteki.org/webinaria 

 

Informację nadesłała Oliwia Brzeźniak, Centrum Literatury Dziecięcej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego
GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Nojego 2B
Tel.: (33) 84-798-08, (33) 84-301-65 wew. 105
e-mail: cld@mbp-oswiecim.pl
http://www.mbp-oswiecim.pl