Wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce

Mamy już 18 instytucji, które zgłosiły wydarzenia Open Access Week w Polsce, zachęcamy do ich przejrzenia. Są zgłoszone: akcje plakatowe, prezentacje, seminaria, spotkania, wykłady, warsztaty, wywiady filmowane, newslettery okazjonalne, bezpłatny wstęp do muzeum, zwiedzanie wystaw, spotkanie z Wikipedią a także zajęcia dla studentów. Ta różnorodność pokazuje, że można promować otwartość w wielu formach a każda niesie wartość dodaną.