Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna

Nazwa instytucji = Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna
Dokładny adres = ul. Norwida 29, 50-375 Wrocław
Data złożenia oferty = 2017-10-11
Data ważności ogłoszenia = 2017-10-24
Oferowane stanowisko = bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Zakres obowiązków = do ustalenia
Tryb pracy = pełny etat, praca zmianowa, praca w soboty
Data zatrudnienia = 2017-11-13
Proponowane wynagrodzenie = do ustalenia
Wykształcenie = wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub pokrewne
Dodatkowe wymagania =
• minimum 3 letni staż pracy w bibliotece,
• wiedza z zakresu pracy w bibliotece,
• doświadczenie w obsłudze użytkowników i udzielaniu informacji na podstawie naukowych baz danych,
• doświadczenie przy prowadzeniu działań rozwojowych i promocyjnych dotyczących bibliotecznych zasobów,
• znajomość elektronicznych źródeł informacji i umiejętność korzystania z nich,
• znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany),
• otwartość na ustawiczne dokształcanie

Inne wymagania =
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, skrupulatność,
• dodatkowy atut stanowi znajomość programu bibliotecznego Aleph lub innego dowolnego.

Wymagane dokumenty =
• CV,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Adres kontaktowy = Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 29, 50-375 Wrocław
(wejście nr I, Sekretariat Biblioteki pok. nr 48)
z dopiskiem: konkurs na stanowisko bibliotekarza

Uwagi = Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Dodaj komentarz