Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska – konferencja

19-20 października 2017 r. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu,
Goethe-Institut w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na bezpłatną międzynarodową i
interdyscyplinarną konferencję: „Przestrzenie literatury dla młodego
czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”.Konferencja składać się będzie z wystąpień badaczy literatury dla dzieci
i młodzieży oraz dyskusji (19 i 20 października), a także spotkań przy
tzw. stolikach eksperckich (19 października, godziny popołudniowe).

Projekt współfinansowany z pozostających w dyspozycji Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Federalnej Niemiec.

Z wyrazami szacunku,
Oliwia Brzeźniak