Seminarium „Rewolucja czy ewolucja? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece”

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej zaprasza na bezpłatne, czwarte już seminarium naukowe z cyklu „Nowoczesna biblioteka – inspiracje, ludzie, wyzwania” 25 września br. Założeniem organizatora jest stworzenie dla bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego forum do dyskusji na tematy tylko pozornie dalekie od codziennej praktyki bibliotekarskiej. Zachęcamy do zapoznania się z programem.Zagadnienia dyskutowane w poprzednich edycjach (budowanie wizerunku biblioteki, motywacja, kreatywność), jak i bieżącym wydarzeniu (budowanie kultury organizacyjnej) wchodzą w zakres nauk o zarządzaniu personelem w organizacji i z pewnością wpisują się w zainteresowania kadry kierowniczej. Przewrotnie pomysłodawcy takiej tematyki zapraszają do dyskusji wszystkich pracowników bibliotek, wychodząc z założenia, że to właśnie oni mają zasadniczy wpływ na to, w jaki sposób biblioteka funkcjonuje, z jakim odbiorem społecznym się spotyka, jak ich podejście do pracy wpływa na kondycję finansową biblioteki oraz w jaki sposób buduje ich pozycję i poziom satysfakcji zawodowej bez względu na zajmowane stanowisko pracy. Seminarium przyjęło interaktywną formułę warsztatową tak, aby uczestnicy współtworzyli merytoryczną stronę imprezy, aktywnie włączając się w dyskusję. Tym razem będziemy zajmować się budowaniem kultury organizacyjnej w naszych rodzimych bibliotekach – szukać wartości, które staną się etycznym szkieletem organizacji, przekuwać konflikty w pracy w sukces organizacji, a na zmiany patrzeć jak na realizację marzeń zawodowych…
Warsztaty poprowadzą ekspertki, naukowcy i szkoleniowcy z zakresu nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi – dr Aneta Kisiel oraz dr Weronika Toszewska-Czerniej z Katedry Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Wykład na temat komunikowania się w sytuacji zmiany i konfliktu wygłosi dr Monika Kaczmarek-Śliwińska – naukowiec i praktyk w zakresie nauk komunikacji społecznej i PR, specjalista w zakresie medioznawstwa, biegła sądowa w zakresie etyki komunikowania, etyki mediów oraz agresji elektronicznej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W tym roku organizator przewidział pulę miejsc dla uczestników spoza województwa zachodniopomorskiego. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września – w tym celu należy pobrać formularz. Kontakt: iwona.dalati@tu.koszalin.pl.

Nadesłała: I. Dalati