Katowice, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny WZ

Nazwa instytucji = SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny WZ w Katowicach
Dokładny adres = ul. Techników 9, 40-326 Katowice
Data złożenia oferty = 2017-09-11
Data ważności ogłoszenia = 2017-09-25
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz

Zakres obowiązków =
• obsługa bieżąca użytkowników biblioteki;
• udostępnienie zbiorów w wypożyczalni;
• opracowanie formalne i rzeczowe prac dyplomowych;
• ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Tryb pracy = umowa zlecenie (praca zmianowa również w soboty i niedziele)
Data zatrudnienia = 2017-10-02
Proponowane wynagrodzenie =

Wykształcenie = Ogłoszenie jest skierowane do osób z wykształceniem kierunkowym, zarówno do absolwentów jak i studentów 4-5 roku Bibliotekoznawstwa
Dodatkowe wymagania =
• znajomość obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
• znajomość programu Aleph;

Inne wymagania =
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
• elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny
Adres kontaktowy = oferty proszę przesyłać na adres mailowy biblioteka.katowice@swps.edu.pl
Uwagi =

Dodaj komentarz