Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa – konferencja DARIAH-PL

Tegoroczna IV już polska konferencja DARIAH-PL odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 listopada a nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi: Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa:

  • Jak wygląda współpraca instytucji kultury ze światem nauki, co sobie wzajemnie oferują?
  • Czy i jak realizowane są wspólne projekty cyfrowe?
  • Czy istnieje technologiczna współpraca między obu światami?
  • Czy świat nauki oferuje instytucjom dziedzictwa cyfrowe rozwiązania przydatne w ich funkcjonowaniu?
  • Czy i jak humaniści mogą wykorzystać zasoby instytucji dziedzictwa, jakie są bariery korzystania z zasobów?
  • Jak realizowana jest w Polsce ustawa o re-use, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego?
  • Czy humaniści wiedzą, jakie prawa im przysługują w wykorzystaniu zasobów instytucji dziedzictwa, czy korzystają z tych praw, czy potrzebują wsparcia w tym zakresie?

Na te i inne pytania możemy odpowiadać na tej konferencji lub debatować w celu ich wyjaśnienia. Prelegenci mogą podzielić się nie tylko swoją wiedzą na zadany temat, ale także doświadczeniami w kontaktach z instytucjami dziedzictwa czy nauki, mile będą widziane „studia przypadków” opisujące relacje między światem nauki a tymi instytucjami, szczególnie w obszarze humanistyki cyfrowej.

Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce, jak i do specjalistów prawa oraz aktywistów, studentów, pracowników instytucji kultury. Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych. Proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy.