Biblioteka wychodzi z siebie – szkolenia dla pracowników bibliotek publicznych

Książnica Kopernikańska w Toruniu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Biblioteka wychodzi z siebie – szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szkolenia są przeznaczone dla pracowników merytorycznych bibliotek samorządowych podregionu toruńsko-włocławskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Celem szkoleń jest nabycie nowych umiejętności przez bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego, dzięki którym będą oni potrafili realizować poza siedzibami bibliotek nieszablonowe działania animujące i promujące czytelnictwo, kulturę literacką, wzbogacające ofertę bibliotek oraz integrujące lokalne społeczności z bibliotekami publicznymi.

Szkolenie odbędzie się 21 września, zacznie o godz. 9.00, skończy o godz. 16.00. Będzie złożone z trzech warsztatów (uczestnicy wezmą udział w każdym) o tematyce: spacer literacki, geocaching, flashmob. Warsztaty będą odbywać się jednocześnie. Przeszkolimy 55 pracowników z bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Nadesłała: B. Antczak-Sabala