Warszawa, Instytut Geodezji i Kartografii

Nazwa instytucji = Instytut Geodezji i Kartografii
Dokładny adres = ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa”
Data złożenia oferty = 2017-08-02
Data ważności ogłoszenia = 2017-09-15
Oferowane stanowisko = Redaktor biblioteki cyfrowej

Zakres obowiązków =
– tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
– tworzenie, aktualizację i bieżącą obsługę baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych,
– utworzenie, prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej,
– obsługę biblioteki cyfrowej i współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
– współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych w kraju np.: AGRO, Baztech i zagranicą: Web of Science, Scopus, EBSCO, Springer, Elsevier.

Tryb pracy = pełny etat (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
Data zatrudnienia = 2017-10-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie =
– wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów,
– kursy i szkolenia specjalistyczne z ww. zakresu: pożądane.

Dodatkowe wymagania =
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
– znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, WebLIS, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
– pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
– biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office.
Inne wymagania = Doświadczenie zawodowe: pożądane na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:
– komunikatywność,
– umiejętność organizowania pracy własnej,
– umiejętność pracy w zespole,
– chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
– wysoki poziom kultury osobistej.”
Wymagane dokumenty =
– CV i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Dodaj komentarz