Studia podyplomowe „Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego”

Studia podyplomowe „Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego” kierowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia, pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, muzeów, bibliotek, archiwów, instytucji edukacyjnych, szkół, agencji reklamowych, jak również dziennikarzy zajmujących się taką tematyką i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie funkcjonowania różnorodnych typów instytucji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych mediów i współczesnych technologii informatycznych, rewolucjonizujących możliwości ekspozycyjne, a także formę dokumentacji i udostępniania oraz inwentaryzowania i digitalizacji zbiorów. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, ich organizatorów, jak również rosnące wymagania odbiorców.

Wśród wykładowców znaleźli się zarówno nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jak również doświadczeni praktycy, od lat związani z działalnością instytucji dziedzictwa kulturowego.

Rekrutacja na studia trwa od 26.06 do 26.09.2017 r.

Nadesłała:  M. Paul