O bazach w Krakowie

W Krakowie rozpoczęła się konferencja Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech, której organizatorami są Biblioteka Politechniki Krakowskiej oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bibliotekarze są już po pierwszej sesji, na której przedstawiono 3 poglądy na to, czy bibliografie dziedzinowe mają przyszłość. Referenci omawiali różne konteksty od najbardziej globalnego do naukowego aż po kontekst bibliotekarski. W II sesji twórcy dziedzinowych baz danych opowiadają o ich funkcjonowaniu, rozwoju, nowych metodach i narzędziach w nich zastosowanych.