Wypożyczenia międzybiblioteczne w „Bibliotece i Edukacji”

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza do współpracy przy tworzeniu
12 numeru „Biblioteki i Edukacji”, którego tematem będą Wypożyczenia międzybiblioteczne i dostarczanie dokumentów: aktualne problemy i trendy.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów odnoszących się do
następujących zagadnień szczegółowych:
•    zasady WM (regulaminy, terminy wypożyczeń, opłaty);
•    organizacja i dokumentacja transakcji WM;
•    nowe formy WM (systemy elektronicznego dostarczania
dokumentów/docmed etc);
•    wykorzystanie nowoczesnych technologii w realizacji zamówień;
•    promocja WM;
•    udostępnianie zbiorów specjalnych w ramach WM;
•    WM na świecie (światowe trendy w WM, współpraca z zagranicznymi partnerami – doświadczenie polskich instytucji).

Szczegółowe wskazówki dla autorów znajdą Państwo na stronie internetowej
pisma „Biblioteka i Edukacja”:
http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/about/submissions#authorGuidelines

Ostateczny termin nadsyłania artykułów mija w dniu 30.09.2017 r.

Nadesłała: M. Błach