Kształtowanie kompetencji informacyjnych

Podczas spotkania bibliotekarzy z bibliotek uczelni technicznych – Seminarium PolBiT 2017 „Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni” dzieliliśmy się doświadczeniami z zakresu organizacji dydaktyki bibliotecznej. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zamieściła wszystkie prezentacje uczestników na swojej stronie.