Wartościowe książki. Odkrywanie świata wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży – webinarium

MBP Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza 16 maja o godz. 18.00 na bezpłatne webinarium „Wartościowe książki. Odkrywanie świata wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży”.
PROWADZENIE: dr Wanda Matras-Mastalerz
GDZIE: wszędzie! Wystarczy kliknąć
https://cld.clickmeeting.com/wartosciowe-ksiazki  i się zalogować
(szczegóły poniżej).OPIS WEBINARIUM: Celem webinarium jest ukazanie możliwości promowania
poprzez literaturę wartości (szacunku, uczciwości, prawdomówności,
odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.) oraz
ich wpływu na proces kształtowania młodego czytelnika. Wykład nawiązuje
do priorytetów polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2016/2017 wśród
których znalazło się upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie
postaw i wychowanie do wartości.

DR WANDA MATRAS-MASTALERZ – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk
humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca
Krakowskiego KołaBiblioterapeutów, kierownik Zespołu ds. Badań nad
Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu
terapeutycznej i edukacyjnej funkcji książki, biblioterapii, pracy z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej
oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Współpracownik Uniwersytetu
Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA PLATFORMĘ WEBINARYJNĄ: Aby wziąć udział w
webinarium wystarczy kliknąć
https://cld.clickmeeting.com/wartosciowe-ksiazki oraz podać swoje imię i
adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego
sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem (czyli o 17.45)
i czekać na jego rozpoczęcie.

W trackie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie
jakichkolwiek trudności.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej –
wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.

CO TO JEST WEBINARIUM: Webinarium, to wykład internetowy przeprowadzany
za pomocą specjalnie do tego przygotowanej platformy. Aby wziąć udział w
webinarium wystarczy dostęp do internetu oraz głośniki lub słuchawki. O
wyznaczonej godzinie należy zalogować się do platformy webinaryjnej
wchodząc na podany przez organizatora link (znajdą go Państwo poniżej).
Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego
rozpoczęcie.

Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami
zawartymi tutaj: http://www.biblioteki.org/webinaria
/Przed_udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzie-.html. To przydatne
informacje przygotowane przez zespół Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.