ENCYKLOPEDIA I FILOZOFIA – konferencja w Bydgoszczy

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają na konferencje naukową ENCYKLOPEDIA I FILOZOFIA – WOKÓŁ WIELKIEJ ENCYKLOPEDII FRANCUSKIEJ, która odbędzie się w dniach 8–9 czerwca 2017 roku w Bibliotece UKW w Bydgoszczy, ul. Szymanowskiego 3.
Wielka Encyklopedia Francuska może stanowić doskonały przykład i swego rodzaju symbol pewnej kultury, który pragniemy uczynić podstawą do szeroko zakreślonej dyskusji na tematy nie tylko filozoficzno-historyczne, ale i jak najbardziej współczesne. Zagadnienie współczesnego społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa, które dumnie chce siebie określać mianem społeczeństwa wiedzy, budzi wiele ważnych pytań, wobec których potrzebny jest namysł filozoficzny, socjologiczny, kulturoznawczy. W jakimś sensie symbolem tego rodzaju rzeczywistości, z jaką mamy dziś do czynienia, jest właśnie encyklopedia, dziś szczególnie w jej nowej postaci jaką jest Wikipedia – pomysł ucieleśniający ideę łatwego, powszechnego i wręcz nieograniczonego, jak mogłoby się wydawać, dostępu do wiedzy, któremu to dostępowi niestety niekoniecznie zawsze towarzyszy rzeczywisty postęp wykształcenia oraz świadomość „dobra”, jakiego owoce tak bezrefleksyjnie możemy spożywać.

Swego rodzaju „pretekstem”, czy może raczej okazją, do zorganizowania tego rodzaju debaty jest również pewien szczególny fakt, jakim jest posiadanie przez Bibliotekę UKW w Bydgoszczy w jej zbiorach pełnego pierwszego wydania tego historycznego dzieła, jakim jest Wielka Encyklopedia Francuska. Zamiarem organizatorów jest, by techniczną i estetyczną oprawą konferencji była wystawa prezentująca to właśnie dzieło. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Pragniemy zaprosić do udziału w niej nie tylko filozofów zajmujących się problematyką oświecenia czy historii filozofii nowożytnej, nie tylko bibliologów – jak mógłby sugerować temat konferencji – ale także kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin, o ile ich zainteresowania wiążą się z tematem konferencji.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Maciej Chlewicki, prof. nadzw. (Instytut Filozofii UKW)
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. nadzw. (Instytut Filozofii UKW)
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (Biblioteka UKW)

Informacje organizacyjne:
Zgłoszenia propozycji referatów (tytuł i abstrakt) prosimy przesyłać do 21 maja 2017r. na adres machle@wp.pl . Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszty posiłków podczas trwania obrad (obiady i tzw. przerwy kawowe) oraz materiałów konferencyjnych (dane do przelewu zostaną podane w późniejszym terminie, tj. po przyjęciu referatu). Pozostałe koszty, tj. zakwaterowanie i wyżywienie poza czasem trwania konferencji, uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Oferujemy pomoc przy rezerwacji noclegów w pokojach akademickich (ograniczona liczba miejsc). Planowana jest publikacja, której druk w większości pokryty będzie ze środków organizatorów.