Rejestracja na konferencję bibliotek medycznych rozpoczęta!

Centrum Informacyjno- Biblioteczne UMED w Łodzi zaprasza na XXXV Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych„Library as a Service”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 września 2017 r. Rejestracja uczestników, prelegentów i trenerów została już otwarta.Tematyka tegorocznej konferencji będzie oscylowała wokół roli bibliotekarstwa medycznego wspierającego inicjatywy, projekty i działania swoich instytucji. Współcześnie bibliotekarze służą nauce, swoim użytkownikom oraz swoim organizacjom poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, wprowadzanie nowych technologii czy sprawnego zarządzania wiedzą. Inspirowanie kolegów bibliotekarzy oraz pracowników instytucji przyczynia się do osiągania lepszych wyników przez placówki naukowe. Wszelkie informacje dostępne są także na Facebooku.

Nadesłała: P. Milewska

.