Wrocław, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Nazwa instytucji = Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dokładny adres = ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Data złożenia oferty = 2017-03-16
Data ważności ogłoszenia = 2017-04-17
Oferowane stanowisko = Praca w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Zakres obowiązków =
Zamówienia i akcesja czasopism i książek
Subskrypcja baz danych

Tryb pracy = Przewiduje się zatrudnienie na okres 1 roku (zastępstwo) na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Praca jednozmianowa.
Data zatrudnienia = 2017-04-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = „Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ewentualnie student V roku studiów.

Dodatkowe wymagania = Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
Inne wymagania = Umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty =
CV
List motywacyjny
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

Adres kontaktowy =
Ewa Mydlarz
te. 71-36-80-473
ewa.mydlarz@ue.wroc.pl”
Uwagi =

Dodaj komentarz