Warszawa, Kolegium Europejskie

Nazwa instytucji = Kolegium Europejskie
Dokładny adres =
Kolegium Europejskie,
Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa
tel. 22.5459.428

Data złożenia oferty = 2017-03-14
Data ważności ogłoszenia = 2017-03-23
Oferowane stanowisko = Młodszy dokumentalista (młodszy bibliotekarz)

Zakres obowiązków =
Stanowisko: Młodszy dokumentalista
Jednostka organizacyjna: Biblioteka Kolegium Europejskiego
Bezpośredni przełożony: Kierownik Biblioteki

I. Część ogólna

1. Przestrzeganie regulaminu pracy.
2. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
4. Przestrzeganie czasu pracy.
5. Przestrzeganie ustalonych zasad współżycia społecznego.

II. Część szczegółowa

Do zadań wynikających z obowiązków służbowych należy w szczególności:

1. Udział w dyżurach bibliotecznych według ustalonego harmonogramu (Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-22:00, w soboty 10:00-18:00, pierwsza zmiana 08:00-16:00, druga zmiana 14:00-22:00).
2. Udział w pracach katalogowych i rejestracja nabytków (głównie proste prace katalogowe w systemie zintegrowanym Horizon: uzupełnianie opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych o spisy treści książek, rejestracja kolejnych zeszytów czasopism, tworzenie prostych opisów bibliograficznych)..
3. Współpraca z pozostałymi pracownikami i przełożonym w ramach działalności informacyjnej prowadzonej przez Bibliotekę Kolegium Europejskiego.
4. Pomoc użytkownikom w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.
5. Współpraca z innymi serwisami i pracownikami dla zapewnienia sprawnej realizacji celów statutowych Kolegium Europejskiego.
6. Wykonywanie poleceń zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Pracodawcę.”

Tryb pracy = Pełny etat, umowa o pracę. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo. Osoba zatrudniona na stanowisku młodszego dokumentalisty pełni w tygodniu 4 dyżury w czytelni na stanowisku wypożyczeń (zazwyczaj 3 razy w tygodniu po 4 godziny w trakcie pierwszej zmiany oraz przynajmniej raz w tygodniu przez 6 godzin podczas drugiej zmiany) oraz dyżuruje przynajmniej jedną sobotę w miesiącu (10:00-18:00).
Data zatrudnienia = 2017-04-03
Proponowane wynagrodzenie = Konkurencyjne, po roku pracy dodatki motywacyjne.

Wykształcenie = Wykształcenie wyższe humanistyczne, najlepiej z zakresu bibliotekoznawstwa / informacji naukowej.

Dodatkowe wymagania = Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1), znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
Przynajmniej podstawowa wiedza dotycząca Unii Europejskiej. Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym (Biblioteka jest czynna w godzinach 08:00-22:00, pierwsza zmiana 08:00-16:00, druga zmiana 14:00-22:00). Gotowość do pełnienia dyżurów w soboty (dyżur raz w miesiącu, praca w godzinach 10:00-18:00). Gotowość do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Inne wymagania = Cechy osobowościowe:
– punktualność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
– samodzielność i inwencja w wykonywaniu powierzonych zadań,
– koleżeńskość, wysoka komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty = Życiorys w formacie EUROPASS wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny można przesyłać na adres rekrutacja.biblioteka.pl@coleurope.eu do dnia 23.03.2017 włącznie.

Istnieje możliwość składania dokumentów pod adresem https://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-dokumentalista-warszawa,oferta,5132265

Adres kontaktowy = https://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-dokumentalista-warszawa,oferta,5132265
rekrutacja.biblioteka.pl@coleurope.eu”

Uwagi = Pracodawca oferuje:
– zatrudnienie w wymiarze całego etatu (40 godzin tygodniowo) na umowę o pracę,
– interesującą pracę w międzynarodowym zespole, możliwość pracy w systemie zmianowym,
– możliwość uczęszczania na kursy językowe (angielski, francuski), dodatkową opiekę medyczną (Medicover),
– konkurencyjne wynagrodzenie i po roku pracy dodatki motywacyjne.

Z osobami wyłonionymi w pierwszym etapie rekrutacji skontaktujemy się do dnia 27.03.2017 celem ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje o Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie można uzyskać pod adresem www.library.coleurop.pl”

Dodaj komentarz