I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza „Humanitas” zapraszają na I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy, który odbędzie się w dn. 4-5 kwietnia 2017 r., w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Głównym celem I-go Ogólnopolskiego Kongresu Biblioteczno-Wydawniczego jest integracja środowiska Bibliotekarzy i Wydawców. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas.

Kongres skierowany jest do trzech grup odbiorców: bibliotekarzy, pracowników wydawnictw naukowych i członków redakcji czasopism naukowych.

Nadesłała: M. Caban